Overzicht van het Cascade-activiteitenprogramma tussen 1987 en 2007

 Het bestuur van Cascade heeft het afgelopen jaar een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2006-2010. Voor 2006 stond Terugblik en koersbepaling op het programma, als volgt verwoord: Naast de uitvoering van de vaste jaar-activiteiten, is het de bedoeling  -voordat het lustrumjaar 2007 aanbreekt- een overzichtelijke terugblik samen te stellen over de voorgaande 19 jaar, en dit overzicht ook op een of andere wijze te publiceren. Het doel hiervan is om, na evaluatie, hiermee rekening te houden en de koers te bepalen voor de volgende jaren. Het resultaat van bovenstaande, dat wil zeggen het overzicht zelf, is 16 november jl. op het Rob Leopold Symposium voor het eerst verspreid en nu is dit Cascade-activiteitenprogramma 1987-2007 ook hier te raadplegen. Zie ook de opgenomen link in de linker rubriek van deze weblog.

Naar aanleiding van dit overzicht zijn ook een analyse en conclusies opgesteld, die als kort artikel/discussiestuk in het Cascade-Bulletin 2007 zullen worden geplaatst en waarop het bestuur te zijner tijd gaarne uw reacties in wacht.

Cascade rekent in het lustrumjaar 2007 weer op u. Wij hopen net zo actief en creatief door te gaan als de afgelopen negentien jaar.  CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *