Petzolds amoeben op Hof te Dieren


Ontwerp voor Hof te Dieren (1877), C.E.A.Petzold. Rood omcirkeld de in plattegrond amoebe-vormige bosjes die vandaag de dag in het veld te vinden zijn.

Na de Petzold studiedag van vorig jaar (zie hier) legde ik de ontwerpen voor Hof te Dieren eens naast topotijdreis en AHN. Typerend voor Petzolds ontwerpen zijn o.a. die in plattegrond amoebe-vormige bosjes. Groepen met losse punten, veelal met soortna(a)m(en) erbij genoteerd, zullen boomgroepen met enkel bomen zijn. De bosjes staan zonder soortnamen op het ontwerp en zullen beplantingseenheden van bomen en heesters weergeven en zijn sturend voor wat betreft de zichtlijnen.
De ontwerpen voor Hof te Dieren laten die ‘amoeben’ ten noorden en ten zuiden van het kernpark zien. Aan beide zijden zijn bosjes gerealiseerd, maar ten zuiden veel minder dan het ontwerp weergeeft. Bekijk je de bestaande bosjes aan de zuidzijde op AHN dan tekent zich die amoebe-vorm in reliëf af. Er ligt een greppel om de bosjes, in de vorm als op het ontwerp. Bij de meest westelijke zie je een ten opzichte van et ontwerp wat grotere groep met een afwijkende vorm, maar hierbinnen zie je veel vager dezelfde vorm als op het ontwerp. Het bosje is schijnbaar later in de tijd uitgebreid en opnieuw van een omringende greppel voorzien.
Van welke datum de greppels zijn is niet bekend. Gelijktijdig met de aanleg van de bosjes? Of op een later moment? Hoe dan ook, hoe leuk, een ontwerpvorm gekrast in het veld. Volgende week verder, zie hier.
Jan Holwerda


Genoemde amoebe-vormige bosjes op AHN.

1 gedachte op “Petzolds amoeben op Hof te Dieren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *