PHB, waar heeft een ieder onderdak gevonden?

Gisteren viel nr 2 van jaargang 2 van het blad Arcadië in m'n bus.
Een artikel wil ik eruit pikken: een update van Hein Krantz over waar een ieder van de Stichting PHB is ondergebracht. Halfweg dat artikel vraagt Hein zich af of de doelstelling van de minister wel gehaald wordt: vereenvoudiging en meer gemak voor de eigenaar. Zeker, van 3 naar 1 subsidieregeling is een vereenvoudiging, maar daar waar sprake was van 1 loket ziet de nieuwe in- of lees opdeling er even anders uit:
– het planbureau is ondergebracht in het opgerichte kennis- en adviescentrum Stichting In Arcadië. Een viertal mensen van het planbureau vindt hier met de nieuwe directeur Lilian Kusters onderdak.
– een tweetal mensen is overgegaan naar de opgerichte Groene Monumentenwacht die zich heeft aangesloten bij de Vereniging Monumentenwacht Nederland. De site www.groenemonumentenwacht.nl moet nog in de lucht gaan, maar er is al wel een eerste nieuwsbrief.
– hoveniers in de ploegen Friesland en Overijssel/NW Veluwe zijn overgegaan naar de firma Verhoeve Groen ; de ploeg Holland naar Hoek Hoveniers ; de ploeg Utrecht naar Copijn Realisatie ; de ploeg Gelderland naar Heijmans Sport en Groen ; en 2 hoveniers zijn als zzp-ers doorgegaan.

Graag voeg ik (JH) de volgende twee nog toe:
Behartiging aan de zijde van de particuliere (veelal stichtingen of andere rechtspersonen) historische buitenplaatsen zelf wordt gezocht door een zich verenigen binnen de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen.
Tot slot bestaan de vrienden ook nog steeds: Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

7 gedachten over “PHB, waar heeft een ieder onderdak gevonden?

 1. Langs deze weg zou ik alle oud-medewerkers van de stichting PHB succes willen wensen in hun nieuwe organisaties, m.n. de stichting in Arcadië; de groene Monumentenwacht; firma Verhoeve Groen; Hoek Hoveniers; Copijn Realisatie; Heijmans Sport en Groen; vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen; en tot slot de stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen, de enige organisatie die ongewijzigd blijft qua structuur. Ik zou al deze organisaties en de particuliere leden en donateurs van deze organisaties willen uitnodigen met stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade samen te werken. Ik denk dan in de eerste plaats aan het aanleveren (via het adres van de Cascade-webmaster) van eenvoudige reacties en mededelingen uwerzijds op deze veelgelezen weblog. Cascade laat haar stem horen in het land van het groene erfgoed, o.a. via haar openbare weblog en openbare nieuwsbrief. Zie ook onze website http://www.cascade1987.nl. CO

 2. Ik wil hier toch ook nog op reageren. De heer Krantz is in zijn update vergeten te vermelden dat er een aantal personeelsleden zijn die niet zijn ondergebracht in het nieuwe kennis en adviescentrum. Dit zijn stuk voor stuk mensen die een substantieel aandeel hebben geleverd in het goede werk van PHB.

  Als antwoord op de vraag: PHB waar heeft iedereen onderdak gevonden; ik heb, na 9 jaar op het planburo gewerkt te hebben, een eigen adviesburo opgericht; Adviesburo Groene Monumenten en Cultuurlandschappen te vinden op de website http://www.adviesburo-gmc.nl

  Ik werk hier samen met een aantal andere PHb-ers van verschillende disiplines om zo te zorgen voor kennis uitwisseling. Uiteraard speelt Cascade hierin ook een belangrijke rol

 3. Mooi dat er nog meer PHB ers zijn die werkzaam blijven in dit mooie vakgebied.
  Maar toch een beetje vreemd dat deze groep niet in in de opsomming van Hein Krantz is meegenomen?
  Ik kijk in ieder geval uit naar de komende inhoudelijke bijdrage op de weblog van het adviesburo van Karin!
  Hoewel ik het onderhand allemaal een wel beetje naar verkapte reclame vind ruiken.

 4. Sorry, het is niet mijn bedoeling om hier reclame te maken. Maar ik las maandag vol verbazing de opsomming van Hein vrijwel direct na het lezen van het weblog van Carla, vandaar. Ook ik kijk uit naar mijn nieuwe periode in het historische groen en zal hier mijn inhoudelijke bijdrage met plezier leveren!

 5. Karin het siert je op deze wijze te reageren en ja, het is verleidelijk je eigen bedrijf te promoten en even een website te vermelden. Mijn opmerking kwam nog meer voort uit de aanvinkbaarheid van alle website’s van de bedrijven waar ex PHB ers zijn ondergebracht, de orginele weblog. Ik zie niet het nut om de website van bv Verhoeve groen ( willekeurige keuze) hier op deze wijze in het artikel te verwerken.

 6. Ik wil als degene die de weblog heeft opgevoerd ook nog wel even reageren. Niet omdat ik me negatief geprikkeld voel, maar wel omdat de vraag waar iets informatieverstrekking is en waar het reclame wordt, een vraag is die veel vaker speelt dan je misschien zou denken. Maar eerst over specifiek deze weblog.

  Veel mensen hebben de afgelopen 2 jaar de gang van zaken met betrekking tot de PHB gevolgd, voor zover dat al mogelijk was. Een van de openstaande punten was of en zo ja, in welke vorm een en ander een vervolg zou krijgen. Met het bericht is getracht te schetsen wat de uiteindelijke invulling is geworden. Een stukje nieuwsvoorziening, niet meer en niet minder. En misschien is het enkel een persoonlijke nieuwsgierigheid, maar goed dat is ook de aanleiding voor heel veel andere berichten waarmee nieuws, kennis enz. worden gedeeld.

  Als gezegd, het betreffende bericht was en is dan ook niet anders bedoeld dan als een stukje informatieverstrekking. In inderdaad ja, met namen en links. Karin heeft in mijn ogen volkomen terecht een aanvulling gegeven, want het bericht bleek dus incompleet. En ze heeft dat op een manier gedaan zoals in het bericht zelf is gedaan, dus met naam en link.

  Wat de links betreft. Het toepassen hiervan is toch een beetje een standaard, i.i.g. in onze weblog, en een krachtig mechanisme op internet. Onze weblog heeft een aantal sterkte punten. Ik noem er een paar in dit verband (meer weet een ander vast wel te verzinnen):
  – continuïteit, gem. 2x per week en dat al gedurende 5 jaar
  – inhoud, natuurlijk niet altijd voor een ieder even aansprekend
  – mogelijkheid om ‘dieper’ te gaan. Ik bedoel door links wordt steeds weer de mogelijkheid geboden om meer te vinden: het originele, evt uitgebreidere bericht, een rapport, een website enz.
  En zo moet je dus ook de links in dit bericht zien. Iemand die verder wil kijken wordt een stukje gemak geboden. Niet meer en niet minder dan dat.

  Tja en waar is en blijft iets informatieverstrekking en waar wordt het reclame. Tussen zwart en wit is dit zou ik zeggen een groot en zelfs schuivend vlak. Dat laatste omdat zoiets niet alleen objectief is, maar ook subjectief, persoonlijk. Welke pet heb jij op is de vraag?
  Laat ik een aantal voorbeelden noemen
  – het vermelden van het verschijnen van een boek, met een link naar de uitgever en evt zelfs een besteladres indien het boek moeilijk verkrijgbaar is. Informatieverstrekking? Of reclame?
  – het vermelden van de Open Monumentendag met een aantal specifieke (mij) aansprekende objecten. Informatieverstrekking? Of toch reclame voor m.n. de genoemde objecten met evt een toegangsprijs?
  – het vermelden van de ontwerpwedstrijd van Noord-Hollands Landschap. Informatieverstrekking? Of reclame?
  – het vermelden van de bron bij een afbeelding of kaart, vaak een beeldbank met bestelmogelijkheden met financiële verplichtingen. Informatieverstrekking? Of toch ook reclame?
  – het vermelden van een tentoonstelling met link naar het museum. Informatieverstrekking? Of toch reclame?
  – het vermelden van de bron van een foto, zijnde een bureau. Een poging tot correct werken met bronnen of toch ook reclame?
  – een vondst, bv een afbeelding of kaart, opgedoken in een bv een kunsthandel en het is te koop. Reclame? Of genieten van het plaatje?
  – het vermelden van een verricht onderzoek of de afsluiting van een restauratie, met verwijzing naar materiaal met meer details, bv een rapport waarin een bureaunaam wordt genoemd. Informatieverstrekking? Of toch reclame voor het bureau als te vinden in dat rapport? En wat als de bureaunaam en evt de url van het bureau in het bericht zelf staan? Met 5 jaar berichten is een flink aantal bureaus terug te vinden, een enkel zelfs vele malen.

  OK, ik ben ietwat doorgeschoten in de voorbeelden, maar het ging zo lekker…

 7. Als aanzwengelaar van de discussie, die pet past me zo lekker, het volgende.
  Jan jouw integriteit staat als een paal boven water!
  Wat mij een beetje prikt zijn de grote bedrijven die doorgelinkt worden en de zzp ers die dat niet worden. Vervolgens wordt er een niet onbelangrijke groep vergeten, wat weer wordt rechtgezet. Ja, het is een grijs gebied en laten we er zeker niet te zwaar aan tillen. In dit geval de opsomming en daarna in de volgende reactie van Carla weer een opsomming van alle bedrijven. Voor mij persoonlijk ging de weblog hier een grens over. Maar laten we hier a.u.b geen groot punt van maken want de weblog van Cascade heeft dynamiek en waardevolle bijdrage. Dat is van belang en zo moet het vooral blijven! Ga zo door.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *