Symposium Adelsgeschiedenis: Nieuwe beelden van de adel.

Nieuwe beelden van de adel.
Het multidisciplinair adelsonderzoek in de laatste decennia.
Symposium van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
Vrijdag 24 mei 2013, Zwolle, Historisch Centrum Overijssel

Op 12 november 2011 organiseerde de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis een symposium over de stand van onderzoek op het gebied van de (Nederlandse) adelsgeschiedenis in de afgelopen decennia. Bij dat symposium werd met name aandacht besteed aan de historische en sociologische invalshoek. Als vervolg op dat symposium wordt op 24 mei 2013 aandacht besteed aan de belangrijkste andere hulpwetenschappen en hun belang voor de adelsgeschiedenis.

9.45 ontvangst en koffie
10.15 welkom door Redmer Alma, voorzitter van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
10.20 inleiding door de dagvoorzitter, Ben Olde Meierink (St.Wg. Adelsgeschiedenis/NKS)
10.30 prof. dr. Yme Kuiper (R.U. Groningen), Adel tussen feit en fictie. Herinnering en identiteit in historisch – antropologisch perspectief
11.00 prof. drs. Hans L. Janssen, drs. Wendy Landewe en ir. Taco Hermans (NKS/Kastelenlexicon Nederland), 50 jaar kastelen onderzoek in Nederland in een internationale context (aansluitend presentatie van het Kastelenlexicon Nederland)
11.45 vragen en discussie
12.00 lunch
13.00 dr. Elyze Storms-Smeets (R.U. Groningen/Gelders Genootschap), De iconografie van het landschap. Adellijke landgoederen en de Veluwezoom in de 18e en 19e eeuw
13.30 drs. Wim Meulenkamp, Honderd jaar Nederlandse tuingeschiedschrijving
14.00 dr. E. Koldeweij, (RCE), De kern van kastelen en buitenplaatsen. De positie van interieurs en interieur – onderzoek in het Nederlandse erfgoedveld
14.30 thee
15.00 prof. dr. Rudi Ekkart, Recent onderzoek naar adellijke portretten
15.30 Redmer Alma (St.Wg. Adelsgeschiedenis), Heraldiek en memoriecultuur
16.00 slotdiscussie
16.35 afsluiting
16.45 borrel

De kosten voor dit symposium, inclusief koffie, lunch, thee en afsluitende borrel, bedragen € 37,50 per persoon. U kunt zich voor dit symposium aanmelden tot 17 mei 2013 via info@adelsgeschiedenis.nl en de aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op het ING-rekeningnummer 65.60.463 t.n.v. de Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. ‘Symposium 2013’.
Mocht u onverhoopt op het laatste moment door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan het symposium, dan is restitutie van de deelnemerskosten alleen mogelijk bij afmelding vóór 17 mei indien de begroting dat toelaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *