Themanummer Nehalennia (nr. 152) “Kastelen en buitenplaatsen”

Een tip van Ronald van Immerseel:

Naar aanleiding van de 19e Historische Studiedag "Zeeuws Buitenleven" op 18 november 2005 in de Zeeuwse Bibliotheek georganiseerd door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (als onderdeel van het Jaar van het Kasteel en de Historische Buitenplaats) verscheen in juni 2006 een themanummer van Nehalennia. Dit nummer van het Bulletin van de werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Dialect Vereniging is geheel gewijd aan kastelen en buitenplaatsen.

In dit themanummer zijn opgenomen de lezingen van Ronald H.M. van Immerseel over kastelen en buitenplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen en van Veronica Frenks over de invloed van het uit de 2e helft van de 15e eeuw stammende boek Hypnerotomachia Polophili op de Zeeuwse tuinkunst.

Het themanummer is verder aangevuld met een drietal monografische artikelen. Allereerst een artikel van de conservator van de historisch-topografische atlas ‘Zelandia Illustrata’ over kasteel Popkensburg.  Verder betreft het een artikel  over het lopende onderzoek naar het archeolgisch vondstenmateriaal van het kasteel Sint-Maartensdijk door archeoloog H. Koopmanschap en D. la Fèber en een artikel over het middeleeuwse kasteel van Kats door Gerard van der Wal.

Losse nummers zijn te bestellen voor 3.20 Euro (incl. porto 5 Euro) via wha@freemail.nl of via Secretariaat Werkgroep Historie en Archeologie, p.a. Zeeuws Archief, Hofplein 16, Postbus 70, 4330 AB Middelburg

1 gedachte op “Themanummer Nehalennia (nr. 152) “Kastelen en buitenplaatsen”

  1. Aanvullend op het artikel van Veronica Frenks, over de Hypnerotomachia Poliphili en de Zeeuwse tuinkunst, wil ik opmerken, misschien ten overvloede, dat dit 15de eeuwse incunabel (Venetie, 1499)
    a) electronisch te raadplegen valt op Internet (http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm)
    en b) onlangs (mei 2006) voor het eerst in het Nederlands vertaald is verschenen.
    Een recensie zal dit jaar in het Cascade-Bulletin verschijnen. CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *