Velserhooft, tekening en gravure


Velzerhooft, de buyteplaats van de Hr.Jacob du Peyrou Jansz in zijn geheele omtrek te zien (1728), Hendrik de Leth (Bron: NH Archief) groot

De eerste editie van Het zegenpralent Kennemerlant, met afbeeldingen van landhuizen, kerken, openbare gebouwen, parken en tuinen in het kustgebied van Kennemerland tussen Haarlem en Castricum, verscheen in 1732 of 1733. Hendrik de Leth (1703-1766) maakte de tekeningen voor de gravures in 1728. Brouërius van Nidek (1677-ca 1743) verzorgde de tekst. Er volgden diverse herdrukken in de 18de eeuw en in 1806 werden de prenten nog eens gebruikt voor een verzamelwerk van een aantal van dit soort boeken onder de titel Hollandsche Arcadia.
Naast Velserhoofd zijn meer tekeningen te vinden. Misschien aardig om die eens naast de gepubliceerde versies in Het zegenpralent Kennemerlant te houden.
Jan Holwerda


Velzerhooft, de Lustplaets van den Wel Ed: Heere Iacob du Peyrou Iansz. Heere van Limmen enz. in zyn geheelen omtrek en beplantinge vertoont (1732-1733), Hendrik de Leth (Bron: NH Archief) groot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *