Lambertus, Gerrit en Gabe


Kwitantie ondertekend door L. Vlaskamp.  Foto: Aly van der Mark
'…en voor gedane werkzaamheden als architect'

Tot voor kort werd Lambertus Vlaskamp (1807-1854) voornamelijk gezien als de uitvoerder van de ontwerpen van Lucas Roodbaard (1782-1851). Dankzij diverse waardevolle tips van Albert Hoekstra, archivaris in Roosendaal, moeten we dat beeld zo langzamerhand bijstellen.

Zo vond ik in Tresoar rekeningen van Lambertus voor baron van Heemstra van Fogelsanghstate in Veenklooster. Roodbaard is begonnen met de aanleg van het park in Veenklooster, maar Lambertus Vlaskamp heeft het werk afgemaakt, zie de rekening uit 1849. Hierin noemt hij zich al architect. Een jaar later ging hij failliet, waarschijnlijk door psychische problemen, waarna de familie naar Helpman vertrok.
In 1854 komt hij tijdens een cholera-epidemie te overlijden in Veenhuizen.
Van de paar jaar dat hij in Groningen gewerkt heeft, wisten we eigenlijk niets, maar de tekening, die ik dankzij Albert Hoekstra in Groninger archieven vond maakt duidelijk dat Vlaskamp ook daar als architect nog actief is geweest (zie weblog 18 feb 2011)


Ontwerp van het Wilhelminapark te Sneek (1898), G.L. Vlaskamp  Foto: Aly van der Mark
Inzoomen in
beeldbank Fries Scheepvaartmuseum

Ook van Gerrit Vlaskamp (1834-1906) zijn nauwelijks tekeningen bewaard gebleven, maar gelukkig ligt in het Scheepvaartmuseum in Sneek nog een prachtig ontwerp van het Wilhelminapark (1898) aldaar.

Van beide tekeningen geef ik een paar details. Lambertus stond eigenlijk nog aan het begin van zijn carrière als ontwerper, maar werd achterhaald door het noodlot, Gerrit was in 1898 een geroutineerde tekenaar. Het interessante is trouwens, dat in de boeken van Bosgra de bestelling voor het Wilhelminapark niet op naam staat van Gerrit Vlaskamp, maar op naam van Gabe Westra (1870-1936), zijn opvolger, een zoon van Gerritxe2x80x99s zuster Jitske Vlaskamp (1846-1901). Gabe was de grootvader van mijn man Ids Westra. Dus waarschijnlijk maakte Gerrit het ontwerp, maar voerde Gabe Westra het werk uit. Gabexe2x80x99s bekendste ontwerp is dat voor de tuin van Coopersburg in Akkrum.

Aly van der Mark

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *