Platform Groen Erfgoed ‘Nieuwe Natuur in Historisch Groen’

Datum  : 2 maart 2011
Tijd       : 13.30 tot 17.00 uur
Locatie : Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort (routebeschrijving)

Op 2 maart is het Platform Groen Erfgoed gewijd aan nieuwe natuur in historisch groen. Hoe en wanneer gaan natuur en cultuur samen? Binnen het groene erfgoed vinden soms natuurontwikkelingen plaats die kansen of bedreigingen voor dat erfgoed vormen. Soms komen de belangen van natuur en cultuur overeen, maar soms ook niet. Gedurende deze middag wordt nader ingegaan op de abstracte begrippen natuur en cultuur. Na een inleidende spreker wordt via diverse casus het onderwerp, en vooral het aspect van natuur- en cultuurwaarden, concreet geïllustreerd.

Programma
Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee
13.30 uur: Welkom en inleiding
13.40 uur: Introductie van het thema Nieuwe Natuur in Historisch Groen door Fabienne Hellendoorn.
Een inleiding over de problematiek en beleid en regelgeving wordt gevolgd door stellingen (ter discussie) en geïIllustreerd met een praktijkvoorbeeld.
14.25 uur: Leenderbos; het landschap als leidraad bij natuurontwikkeling in een cultuurlandschap door Luc Korpel van Staatsbosbeheer.
Om ruimte te geven aan de ontwikkeling van xe2x80x98nieuwexe2x80x99 natuurwaarden wordt dikwijls besloten tot een omvorming van een bestaand cultuurlandschap. Het Leenderbos laat zien hoe de geschiedenis van het landschap leidend kan zijn voor een dergelijke omvorming en hoe natuurwaarden en historisch groen kunnen profiteren.
15.00 uur: Speakerscorner; aankondigingen en mededelingen.
15.10 uur: Pauze met koffie en thee
15.30 uur: Op landgoed Het Lankheet in Haaksbergen is sinds 2005 in een historisch landschap een zogenaamd 'waterpark' ingericht. Beheerder Eric Brinckmann vertelt over gestapelde landschapsfuncties met water als verbindend element. Naast waterberging en -zuivering in rietbekkens, staan natuurontwikkeling, landschapskunst, houtveredeling, productie van biomassa en zorgprojecten centraal.
16.00 uur: Boswachter Joris Hellevoort van het Utrechts Landschap vertelt over de voortdurende afweging in het beheer ten gunste van natuur en/of cultuurhistorie in de dagelijkse beheerpraktijk.
16.30 uur Stellingen Vragen Discussie
16.50 uur: Afsluiting
Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting en discussie met een drankje.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed. Via groenplatform@cultureelerfgoed.nl kunt u zich aanmelden voor deelname.  
Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Tijdens het platform is er gelegenheid om een relevante korte mededeling of oproep te doen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via groenplatform@cultureelerfgoed.nl.

Namens de programmacommissie: Natascha Lensvelt, Annemarie van Leeuwen, Marloes Tigchelaar en Eric Blok.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *