Schavotpilaren in het park

De pilaren van het schavot waarop Egmond en Hoorn werden onthoofd staande in het park van Bonley, Quirijn Maurits Rudolph Verhuell (Bron: Streekarchief Voorne-Putten)

Op 5 juni 1568 werden Van Egmont en Van Horne onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Vervolgens begon de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog). Van Egmont was Lamoraal I van Gavere, graaf van Egmont. Gavere is een dorp aan de Schelde, tussen de steden Gent en Oudenaarde.

In 1826 maakte Quirijn Maurits Rudolph Verhuell een tekening met ik denk op de achterzijde het volgende: ‘Pilaren van het schavot waarop Egmond en Hoorn onthoofd werden en hun hoofden ten toon gesteld; aangekocht door een van van Egmonts afstammelingen, de prins de Gavres, en geplaatst bij het park van Bonley — Door mijn Vader naar de natuur getekend toen wij bij den Hr. Van Lockhorst op het kasteel Bonley gelogeerd waren.’

Pilaren, kolommen e.d. in tuin of park da’s één, maar de schavotpilaren waarop het hoofd van een voorvader stond da’s toch even wat anders. Voor Van Lockhorst was het geen voorvader maar zal het een vaderlandse held zijn geweest. Als je op de pilaren inzoomt en deze vergelijkt met die op de afbeeldingen met het schavot in Brussel, dan willen ze qua vorm nog al eens verschillen, maar uiteindelijk komt een gelijkende ook wel naar voren.

Kasteel Bonley of iets wat qua naam er op lijkt en van Van Lockhorst was, kon ik niet lokaliseren. Vast een verschrijving. Doen jullie eens een poging!
Jan Holwerda

3 gedachten over “Schavotpilaren in het park

  • Dat moet ‘m zijn. Goeie Diederik. Uitspreken op z’n Frans…
   Bonlez, ten zuidoosten van Brussel.
   En ik zie meerdere Lockhorst van Bonlez.
   Hieronder het château (1830)

 1. Enige gegevens over Bernard Barend Ridder van Lockhorst van Bonlez, Heer van Toll (bij Koudekerk) van Veenhuizen (NH), Kerberg (Limburg) en Bonlez (Zuid Brabant), geboren te Rotterdam 04-02-1771 als zoon van Hubert Hubertus baron (ingelijfd 1816) van Lockhorst en overleden (als ingezetene van Koudekerk) te Aken 14-11-1832 te 18.30 uur
  In 1822 verhuisde Van Lockhorst van Toll naar het kasteel Bonlez, nabij Brussel.
  De verheffing tot Ridder vond in 1828 plaats. Ambten/functies: Hoogheemraad van Schieland, Lid van de vroedschap (1814-1816) en Raad (1816-1827) van Rotterdam.
  Van Lockhorst bezat een kunstverzameling waarvan schilderijen nu in het Louvre hangen en een Pieter de Hooch (1629-1684) in het Rijksmuseum. Hij was ook eigenaar van de door Abraham Rademaker (1677-1735) getekende kastelenreeks. Bij de RKD resulteert zijn naam in 491 verbindingen.
  Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860) was marineofficier, schrijver, schilder, aquarellist en entomoloog en de vader van Alexander Ver Huell (1822-1897) tekenaar en schrijver die vermoedelijk het opschrift aan de achterzijde van de tekening heeft aangebracht.

  Een tijdgenoot van Van Lockhorst was de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Charles-Alexandre 3de Prins de Gavre (1759-1832) die o.a. Voorzitter van de Eerste Kamer was. Opmerkelijk is dat De Gravre, zestien oud, werd ingewijd in de vrijmetselarij in de loge ‘La Parfaite Union’ te Namen. Zodoende werd in 1825 het gouden jubileum van zijn loge-lidmaatschap gevierd.

  De Gravre was grootmeester van de Schotse en Primitieve Ritus in de Zuidelijke Nederlanden (gevestigd te Namen) en lid van de in het Waalse Bergen gevestigde loge ‘La Ligne Equitable’.

  Tijdens het Franse keizerrijk was hij ‘Grand expert bij de Grand Orient de France’. In Versailles was hij Ere-achtbare Meester van de militaire loge ‘Les Militaires Réunis’.

  In 1818, bij de oprichting van het ‘Grootoosten der Nederlanden” werd De Gavre de ‘bijzondere vertegenwoordiger’ voor de Zuidelijke Nederlanden van grootmeester Prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) en hierdoor de nummer één van de loges in de Belgische provincies.

  De palen of kolommen zijn vormgegeven als Dorische zuilen. De opstelling in het park van Bonlez heeft, buiten de historische verbinding, mogelijk ook een verband met de vrijmetselarij waarin de familie de Gavre actief was.Twee zuilen in maçonnieke betekenis(?): Jachin en Boaz.

  Bronnen: Wikipedia & RKD, gemeentearchief Alphen aan de Rijn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *