Zoölogische Tuin (Arnhem)


Ontwerp voor een zoölogische tuin, ten noorden van Musis Sacrum (Arnhem), ten oosten van Velperplein; niet uitgevoerd (1856), T.G. van Lidth de Jeude (Bron: Gelders Archief).

Het voorgaande bericht was naar aanleiding van de twee ontwerpen en achterliggende info in dit bericht. Na Utrecht belandde de zoöloog en hoogleraar Theodoor Gerard van Lidth de Jeude (1788-1863) in Arnhem. In juli 1855 werd een zaal van Musis Sacrum twee jaar t.b.v. een uitgebreid zoölogisch museum gehuurd. De opening van dat museum was aan het begin van de volgende zomer. Het museum werd echter zeer weinig bezocht. Een zoölogische tuin moest meer aandacht trekken. Van Lidth de Jeude maakte twee ontwerpen. Eén ten noorden van Musis, aan het Velperplein, met naar het lijkt een nieuw eigen gebouw. Een vergelijking van het plan met kaarten uit die tijd maakt duidelijk dat de afgebeelde waterpartij er niet was en ook nooit kwam. Dat plan zal geen doorgang hebben gevonden. Een tweede ontwerp is rond Musis zelf. De afgebeelde waterpartij bestond al en gezien een advertentie die spreekt over het ‘Zoölogisch museum benevens de daarbij nieuw aangelegde tuin‘ zal de tuin ook zijn aangelegd. De oranje ingekleurde vormen zijn de dierverblijven, aangrenzend is de buitenruimte per verblijf. Groentinten geven bomen, heesters en gras weer terwijl andere kleuren een groot aantal bloemperken naar voren laat springen.

Groot succes bleef uit en na de huurperiode was Van Lidth de Jeude zelfs genoodzaakt een deel van zijn collectie te verkopen (zie opnieuw Naturae et Artibus, een Zoölogische Sociëteit in Utrecht : de relatie met Natura Artis Magistra te Amsterdam van P. Smit en L. Terken in Jaarboek Oud-Utrecht 1998, download).
Jan Holwerda


Ontwerp voor een zoölogische tuin, rond en ten zuiden van Musis Sacrum (Arnhem), ten oosten van Velperplein; uitgevoerd (1856), T.G. van Lidth de Jeude (Bron: Gelders Archief).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *