KB: Wegens te grote drukte op deze site


Zo maar een voorbeeld: Middeloo te Velsen. Grotere weergave volgt na muisklik op afbeelding.
Bron: Opregte Haarlemsche Courant, 24-05-1808.  Via KB Historische Kranten.

Ik mag graag zoeken, bladeren en lezen in oude kranten. Veel kranten zijn al (deels) gedigitaliseerd. Een overzicht biedt kranten-historisch.startpagina.nl.
Ook de Koninklijke Bibliotheek had al een webpage om in gedigitaliseerde krantenpagina’s te zoeken. En afgelopen donderdag ging het langverwachte nieuwe KB Historische Kranten in de lucht.

Een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995 wordt gedigitaliseerd. Het betreft meer dan 70 verschillende kranten, van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant. Nu zijn één miljoen paginaxe2x80x99s voor iedereen toegankelijk. De overige zeven miljoen paginaxe2x80x99s worden in de komende achttien maanden in etappes aan de website toegevoegd (zie ook bericht KB presenteert 400 jaar kranten online).

Van alles is te vinden. Is het niet via KB dan wel via al die andere opties als in genoemde startpagina. Veel is ook nog niet gedigitaliseerd, dus veel zul je ook niet, of nog niet, vinden. En heel veel heeft ook gewoon niet in de krant te staan. En dan zijn er nog redenen van laten we zeggen op het gebied van zoekwoorden en van ‘zoektechnische aard’.
Om uit de losse pols een aantal te noemen:
– variaties in naamgeving, denk aan Beeckestijn. Op hoeveel wijzen kan en is dat niet geschreven?
– of een aanduiding als Chinees of Turks (bij bv tent of tuin). Vaak ook Chineesche, Chinesche, Turksche. Allerlei variaties waar per stuk mee gezocht moet worden.
– en daar op voortbordurend, het gebruik van de lange-s (?). Dus de s die leest als een f zonder het dwarsstreepje. Kijk en dat is wat met het digitaliseringsproces gebeurt. Die lange-s wordt herkent als een f. En daarmee wordt het Engelfche i.p.v. wat het menselijk oog herkent als Engelsche. Zie bovenstaande advertentie met Engelfche Plantfoenen (2x ‘f’).
– en op het technische aspect doorgaand. De krantenpagina die u ziet is een ‘plaatje’, een ‘foto’ van de pagina. Deze is geïnterpreteerd naar ‘normale’ tekst, en op die tekst wordt gezocht. Maar deze omzetting gaat gepaard met fouten. Vlekjes en vouwtjes, om maar twee voorbeelden te noemen, daar kan het menselijk oog wel mee over weg. Maar software? Nee, die is daar minder goed in. Bv Zocher kan dan ineens Zoeher worden. De bovenstaande advertentie resulteerde na omzetting in de volgende tekst:

Uitdehandtekoop: Een extra welgeütiieerde en zeer geëxtendeerde HOFSTEEDE en OVERPLAATS, genaamd MIDDELOO, met deszelfs capitale, zeer aanzienlijke en pretleus betimmerde Heeren-Huizinge , Tuinmans-Wooning, Koetshuis en Paarden-Stallinge , Orangerie, Billard-Kamer, Chinecfehe Sallon , Hermitage, Viukenhuis en verdere Getimmertens, voorts bevallige. Engelfche Plantfoenen, vischrijke Vijvers en Carper-Kom, Bosfchen , Laanen, Boomgaarden, Menagerie, Moes-en Broekuihen, Annanasfen-Bak, Perfiken-‘en Dnrivcu-K.isfen , en laatftelijk de extra weltoegeniaakte Bouw-, Hooi-en Weilanden, Duingronden &c., alles ftaande en gelegenaan de Jtfiddcn-Weg, nabij en onderden Geïcchie van Yelfsa; tebe.vnweubijdeMake-

Dus Chineesche Sallon als zoekterm komt niet met deze advertentie terug, want de omzetting resulteerde in Chinecfehe Sallon. Idem voor Engelsche Plantsoenen; hier resulteerde het in Engelfche Plantfoenen.
Of te wel, gegevens worden vaak niet zo maar gevonden. Als je hetgeen je zoekt niet kan vinden betekent het niet dat er niet over is geschreven. De enige zekerheid die je hebt is simpelweg dat jij niets hebt kunnen vinden.

En ten aanzien van ‘Wegens te grote drukte op deze site’: met veel enthousiasme en belangstelling is de website onthaalt, met als resultaat een overbelasting en de boodschap: Wegens te grote drukte op deze site is het momenteel niet mogelijk alle vragen te verwerken. Onze excuses hiervoor. Wij verzoeken u het later nogmaals te proberen.

Gewoon volhouden!  JH

‘Tuinbrug St. Annalands Clingendaal’; een ontwerp van L.A. Springer, circa 1882


‘Tuinbrug St. Annalands Clingendaal’, L.A. Springer (ca. 1882)
Bron:
Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties

Een lang gekoesterde wens zal in vervulling gaan. In het kader van het Beheerplan Clingendael 2000-2010 en tevens het periodiek brug vernieuwingsplan van de gemeente Den Haag zal het bekende ontwerp van Springer van een brug met pergola – door Springer aangeduid met ‘Laube’ – worden gerealiseerd zodra de bouwvergunning is verleend. Om het geheugen op te frissen: de brug bevindt zich tussen de Hollandse tuin en het Huys Clingendael. In nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag verzorgt restaurator Pieter Brinkman (Cascadevriend) met zijn team de uitwerking van het totaalplan: technisch onderzoek, tekeningenpakket, programma van eisen, sterkteberekening, materiaalkeuze en dergelijke.


Brug Clingendael, tussen parkdeel met Hollandse Tuin en Huis Clingendael  (ca. 1915)
Bron: Haags Gemeentearchief

Voor het historisch onderzoek tekenden Joost Gieskes en Arinda van der Does. De resultaten van dit historisch onderzoek werden vervat in een rapport opgesteld door Pieter Brinkman ten behoeve van de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) van de gemeente, wiens goedkeuring onontbeerlijk is voor de voortgang van het project.
Bij het historisch onderzoek bleek in tegenstelling tot de heersende opvatting dat de brug nimmer was aangelegd dit wel degelijk het geval te zijn. Een reeds lang bekende foto (anno 1915) van een brug op de website Haags Gemeente Archief (HGA) had een te lage resolutie om de identiteit van de brug vast te stellen, en ‘het kon immers niet de Springerbrug zijn’. Bij bestudering van de originele foto in het archief bleek echter zonneklaar dat de brug er wel degelijk heeft gelegen, al kon niet worden bepaald of de pergola er wel of niet is geweest.  Joost S.H. Gieskes


Artist impression  Door: Bart van Aller

Tuinvisioenen en (Van) Sypesteyn


Henri van Sypesteyn in de tuin van Kasteel Sypesteyn
Bron:
Kasteel Museum Sypesteyn

Tuinvisioenen, Jonkheer van Sypesteyn en de terugkeer van de Oud-Nederlandse Tuinkunst.
(uit ontvangen persbericht en van website Kasteel Museum Sypesteyn)

Vanaf 3 juli (t/m 3 oktober) heeft Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht niet alleen een beeldententoonstelling te midden van tuinkunst, maar binnen in het kasteel is er tevens een tentoonstelling òver tuinkunst. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Jonkheer Henri van Sypesteyn zijn boek Oud Nederlandsche Tuinkunst publiceerde. Dit kloeke en rijk geïllustreerde boek was het eerste in zijn soort in het Nederlandse taalgebied.

Veel van de kunstwerken, die Van Sypesteyn als afbeelding in zijn boek gebruikte bevinden zich nog in het kasteel. Verborgen in prentendozen en verspreid over de wanden van de verschillende zalen. Deze schilderijen, prenten, tekeningen en een enkel ander object zijn nu samengebracht in de tentoonstellingszaal en geven een overzicht van de ontwikkeling van de tuinkunst van de late middeleeuwen tot in de negentiende eeuw. Dit beeldverhaal wordt ondersteund door een aantal documenten.

In een aangrenzend vertrek worden ontwerpen voor Van Sypesteyns eigen kasteeltuin getoond. De Jonkheer engageerde hiervoor gerenommeerde tuinarchitecten, om uiteindelijk de opdracht terug te nemen en zelf het complex van tuinen park en bos vorm te geven.

De werken uit de eigen verzameling konden voor de tentoonstelling worden aangevuld met een aantal bijzondere externe bruiklenen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie over Van Sypesteyn als tuinhistoricus, getiteld Tuinvisioenen, Jonkheer van Sypesteyn op zoek naar de verloren tuinkunst.

In een eerdere weblog meldde ik reeds de gedigitaliseerde versie van Oud Nederlandsche Tuinkunst, zie de weblog van 1 maart 2009.  JH


Luchtfoto Lasteel Sypesteyn en tuinen, jaren 60 vorige eeuw. Bron: kastelenbeeldbank.nl

De perzik weer terug op Sypesteyn!

Na een periode van ca 35 jaar komt de perzik via een omzwerving weer terug op kasteel Sypesteyn.

In het begin van de zeventiger jaren was er op kasteel Sypesteyn een tuinbaas: dhr. Burggraaf. Hij raakte aan de praat met dhr. R. Zeldenrijk die de verwarmingsketel van het kasteel verving. Het gesprek ging over van alles, maar ook over perziken en dhr. Burggraaf vertelde dat je eenvoudig de stenen (pitten) van de perzik in de composthoop moet gooien en dan komen er vanzelf boompjes op. Dus er werden een paar meegenomen door dhr. Zeldenrijk en gezaaid en jawel er kwam een boompje op. Vele jaren werd dit proces op het Sluisje in Vreeland herhaald, want de tuinbaas had ook verteld dat zoxe2x80x99n perzikenboom niet zo heel lang mee gaat. Een vruchtboom die uit zaad soortecht terug komt is natuurlijk bijzonder omdat bijna alle fruitsoorten ongeslachtelijk (vegetatief) vermeerderd worden. Het betreft hier dan ook waarschijnlijk de perzikensoort Wassenberger. Dit is een soort die vernoemd is naar een stadje in Duitsland dichtbij de grens met Limburg. Een soort die met een kleine roze bloem bloeit. De vruchten zijn in de tweede helft van september rijp, de kleur is rood/geel en groen en zijn middelgroot met een losse steen. Het witte vruchtvlees is wat rood gekleurd rond de steen.

Bijna alle in Nederland mogelijk groeiende perziken zijn witte en ook de nectarines die er kunnen groeien zijn witvlezig. De gele soorten hebben net iets meer warmte nodig. Desondanks groeit de meest noordelijke perzik op Schiermonnikoog.

De tuinbaas Burggraaf is al heel veel jaren niet meer op Sypesteyn en de perzik is ook verdwenen. De huidige tuinbaas Henny van der Wilt  wist niet dat er ooit een perzik was geweest.  Kees Beelaerts van Blokland van Groenpartners, een bedrijf wat zich richt op historische tuinen met vruchtbomen als specialiteit, vond de perzik bij dhr. Zeldenrijk en het idee was er al snel om een nakomeling van de perzik deze weer naar zijn ouderlijk huis terug te brengen. Er waren net een paar boompjes die al een beetje grootte hadden en dhr. Zeldenrijk stelde deze dan ook beschikbaar.  Henny vond het een goed idee en zo komt na 35 jaar de perzik weer terug naar waar hij vandaan kwam.  KBvB

Historie van de hovenier


17 jaar oud en 7 jaar ervaring!
Bron: Sempervirens 1884


Bron: Sempervirens 1884

Onze Cascadevriend Piet van der Eijk kent u mogelijk reeds van een van de vele Cascade activiteiten waar hij aan deel nam. Op de RTC van 2008 vertelde hij onder de noemer ‘Van tuinbaas tot groenmanager? Zoektocht naar het groene ambacht’ wat hem de laatste jaren zoal bezig houdt. Het uitdiepen van allerlei aspecten van het groene ambacht. Met in eerste instantie de bedoeling om tot een boek te komen, maar die intentie is verschoven naar de optie website.

Dit is de website ‘Historie van de hovenier’, www.historie-hovenier.nl.

Een site waarop allerlei materiaal wordt gedeeld, voor een ieder wat wils. Enerzijds de kracht (veel losse krenten), anderzijds de zwakte (door het vele ‘losse materiaal’ mis je toch wat structuur). Maar de site is dan ook nog onder bewerking.

En zeker weten, met lekker klikken en scrollen komt een ieder wel iets of veel pakkends tegen.  JH

500

500, da’s toch geen titel? Tja, deze bijdrage heeft dan ook geen inhoud. Geen inhoud, maar wel een beetje een feestje.

Enige weken geleden zag ik, op grond van de statistiekcijfertjes, het getal 500 aan de directe horizon.
Het begon in december 2005. Korte berichtjes, een praatje met een plaatje en continuïteit. En dat laatste maakt dat dit weblog nummer 500 is.

Klik nog eens lekker in het wilde weg: klik op Archieven in het rechtermenu, en klik dan op Meer.


Een vroeg Cascadefeestje of -uitje; De Buitenpartij, Dirck Hals (1627)
Bron:
Rijksmuseum Amsterdam