Nogmaals ‘Grote Historische Provincie Atlassen’

Naar aanleiding van de eerdere weblog ‘Grote Historische Provincie Atlassen’ had ik contact met Uitgeverij Nieuwland. De uitgeverij meldt me nu dat in maart 2006 de overige 6 delen, provincies, te weten Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland en Limburg, zullen verschijnen.

De atlassen zijn ook als complete set te koop, voor € 425,00. Voor meer info zie site van Uitgeverij Nieuwland.

De lindes van Huis te Manpad

Carla gaf me nog de volgende opmerkingen mee (bij voorgaande, onderstaande weblog):
Behalve de stinzenplanten zijn ook de lindes op het voorplein van Huis te Manpad uw extra aandacht waard.

De meningen over de verjonging van monumentale bomen lopen zeer uiteen. Dit geldt zowel voor het tijdstip waarop men tot verjonging overgaat als voor de manier waarop dat gebeurt. Momenteel speelt een discussie rond de verjonging van de 2,5 eeuw oude linden die in quincunx-verband zijn geplant op het voorplein van Huis te Manpad. PHB heeft in zijn beheerplan aangegeven dat al deze linden op korte termijn vervangen moeten worden. Het is zeker interessant naast het bekijken van de stinzenplanten ook uw aandacht te geven aan dit probleem en aan de gids te laten horen wat u hiervan vindt.

Als extra-tje heb ik nog één en ander erbij gezocht.
In het boek Het Huis te Manpad vermeldt Barbara Joustra dat de bomen in 1990 zijn “gekandelaberd”, of te wel de zijtakken zijn ingekort en de boomhoogte is teruggebracht van 35 tot 18 meter. De wortels zaten los in de grond en de stormgevoeligheid van de bomen met hun oorspronkelijke hoogte en omvang vormde een te groot risico. De afsluitende zin is ‘Maar de tijd zal leren of deze ingreep levensverlengend zal zijn voor deze meer dan tweehonderdvijftig jaar oude bomen’.
Moet ik concluderen dat de poging als mislukt moet worden beschouwd?

Verder iets t.a.v. het quincunx of quinconce plantverband. Een uitleg via de dobbelsteen is het gemakkelijkst. Denk aan de dobbelsteenkant met de 5 ogen (quinque is Latijns voor vijf), of te wel een vierkant met de bomen op de hoekpunten en in het midden een 5de boom.

Vaak aangehaalde boeken met quinconce voorbeeld zijn

Den Nederlandtsen hovenier van J. van der Groen (1669 en later). Als hieronder met links quinconce en rechts vierkantsverband

en La theorie et pratique du jardinage van A.J. Dezallier d’Argenville (1709 en later). Hier staat boven de afbeelding wel quinconce, echter is de afbeelding er één met vierkantsverband.

(afbeelding uit Dezallier d’Argenville uit gescande versie van het boek op Gallica ; afbeelding uit van der Groen uit Huis te Manpad van Barbara Joustra)

Huis te Manpad, stinzenflora en openstelling

Cascade secretariaat ontving een persbericht van Huis te Manpad (Heemstede NH) i.v.m. gewijzigde openingsuren om de stinzenflora onder de aandacht te brengen.

Huis te Manpad vaker open vanwege bijzondere stinzenplanten.

Aan de Herenweg 9 te Heemstede ligt het Huis te Manpad. Het is een buitenplaats met een 17e eeuws woonhuis, met bijgebouwen en een schitterend park. In het park is het oorspronkelijke plan van aanleg nog goed te herkennen. Tevens herbergt deze buitenplaats de langste en best onderhouden slangenmuur van Nederland. De periode van openstelling is met ingang van dit jaar verruimd om het publiek in het vroege voorjaar te laten genieten van de rijke stinzenflora. Denk daarbij aan sneeuwklokje, boerenkrokus, winterakoniet, Haarlems klokkenspel en voorjaarshelmbloem.

Het Huis te Manpad is beperkt toegankelijk. Tot dit jaar was het park te bezoeken op dinsdagmiddag om 14.00 uur en zaterdagochtend om 10.00 uur in de periode van 1 april tot 15 oktober. Het park is echter ook in het vroege voorjaar prachtig door de rijke stinzenflora. Daarom is met ingang van 2006 de openstelling veranderd. Het park is nu te bezoeken van 1 februari tot 31 mei op dinsdag om 14.00 uur en zaterdag om 10.00 uur. Van 1 juni tot 15 oktober wordt er alleen op de zaterdag om 10.00 uur een excursie gegeven. Er staat aan de poort een gids voor u klaar, die een rondwandeling verzorgt en het één en ander vertelt over flora en fauna en de rijke geschiedenis van het Huis te Manpad. Aanmelden voor de excursies is niet nodig en er worden geen kosten gerekend. Overigens is het huis zelf niet te bezichtigen.

Wilt u in groepsverband het Huis te Manpad bezoeken, buiten de tijden van openstelling, dan kan dat. U kunt hierover contact opnemen met mevr. Wilmink, telefoon 023-5287528. Voor overige informatie kunt u terecht bij de tuinbaas Fred van der Hengst 06-54695876 of bij Peter de Jong 0252-377656

Dus:
1 feb – 31 mei di. 14.00, za. 10.00
1 jun – 15 okt za. 10.00

(de foto is afkomstig van www.wasven.nl ; wie heeft een scherp exemplaar ter vervanging? ; nog mooier, één van stinzenplanten op Huis te Manpad)

Bijzondere rondleidingen Jachthuis St. Hubertus

Helaas niet eerder tegen deze aankondiging aangelopen, ’t is kort dag, maar er zijn nog 2 weken te gaan.

Tot en met 31 januari 2006 worden er speciale rondleidingen verzorgd in het Jachthuis St. Hubertus. Het Nationale Park De Hoge Veluwe opent de deuren van vertrekken die voorheen niet door het publiek bezichtigd konden worden. Thema van de nieuwe rondleiding is ‘Het verhaal achter de bouw van het Jachthuis’.

De speciale rondleiding van ongeveer 5 kwartier leidt de bezoeker allereerst langs de vertrekken die ook tijdens de ‘gewone’ rondleidingen worden aangedaan. Vervolgens worden enkele privé-vertrekken van Helene Kröller-Müller (slaapkamer, toiletkamer en badkamer) bekeken. Verder worden nog de logeervertrekken in de westelijke vleugel, waaronder de zogenaamde Professorenkamer, bezocht.

Voor verdere details zie hier

Tijdschrift Historische Woonsteden

Is het Tijdschrift Historische Woonsteden bekend? Mensen die dit vroeger in de bibliotheek onder de W zochten, moeten nu zoeken bij de H, want de Nederlandse naam is een tijd terug alweer veranderd van De Woonstede in Historische Woonsteden. Cascade-leden Heimerick Tromp en Ronald van Immerseel maken deel uit van de redactie. Drie interessante artikelen zijn in 2004 en 2005 van hun hand verschenen en wel:

Heimerick Tromp. Boschwijk: de tuin van de dichter Rhijnvis Feith. Aflevering Juni 2004, p. 2-15;

Heimerick Tromp. Laarwoud: de lusthof der Van Heidens: een onbekend werk van Anthonie Coulon als echo van Paleis Huis ten Bosch. Aflevering December 2005, p. 2-17;

Ronald van Immerseel. Huis ten Dijke: een verdwenen borg. Aflevering September 2005, p.10-19;

en verder van de auteur Soren Movig. De oudtse hofstede aan de Amstel [Wester Amstel]: een zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van de oudste Amsterdamse buitenplaats. Aflevering Juni 2005, p. 10-18.

Allen bijzonder interessante artikelen. Lezen dus. In ieder geval copieën te verkrijgen via de Biblitheek Wageningen UR. Hebben de auteurs nog wat toe te voegen?

Tuinkunst en Parken, lezing en nieuwsbrief

Ook dit studiejaar is er een cursus Tuinkunst en Parken: historie en instandhouding gestart. Een cursus om de leemte ‘monumentaal groen’ in te vullen. Met hoofdthema’s als Ontwerp en Vormgeving, Hovenierskunst en Rentmeesterschap.

De cursus kent per trimester een openbare lezing. Afgelopen 15-dec was dit de lezing ‘Hoe ga je om met historische gegevens in het huidige gebruik van historische buitenplaatsen?’ van Willem Overmars. Dit gaf aanleiding tot de weblog betreffende Meerssenhoven van 26-dec-05 en vervolgens de enthousiaste deelname van Willem aan de Cascade weblog.

De eerstvolgende lezing is één door Erik de Jong. Een titel is nog niet bekend, een datum wel , 16 maart 2006. Van 19:30 tot 21:00, Hogeschool Utrecht, Nijenoord 1 te Utrecht. Aanmelden bij kiki.holt@hu.nl

Er werd ook een digitale nieuwsbrief genoemd. Deze heb ik aangevraagd en men heeft er in toegestemd dat ik deze via de Cascade weblog aan een breder publiek beschikbaar stel.

Kaart ‘Gedeelte van Noort Kennemerlant’


Veel boeken over historische tuinen, buitenplaatsen of Kennemerland kennen een afbeelding van de kaart ‘Gedeelte van Noort Kennemerlant’ uit Het Zegepralent Kennermerlant’ van M. Brouerius van Nidek met gravures van H. de Leth. Ik bedoel dan die smalle, langwerpige kaart met al die buitenplaatsen noordelijk van Haarlem (tot Bakkum). Ik kende hem enkel in zwart-wit en nu kwam ik, op zoek naar heel iets anders, er één in kleur tegen.

Kaart 'Gedeelte van Noort Kennemerlant'


Veel boeken over historische tuinen, buitenplaatsen of Kennemerland kennen een afbeelding van de kaart ‘Gedeelte van Noort Kennemerlant’ uit Het Zegepralent Kennermerlant’ van M. Brouerius van Nidek met gravures van H. de Leth. Ik bedoel dan die smalle, langwerpige kaart met al die buitenplaatsen noordelijk van Haarlem (tot Bakkum). Ik kende hem enkel in zwart-wit en nu kwam ik, op zoek naar heel iets anders, er één in kleur tegen.