Cascade RTC 2020, op 4 april, in Stadsvilla Sonsbeek (Arnhem)


Sonsbeek (1834-1845 Arnhem) Bron: Gelders Archief

Als gevolg van de Corona-crises vervallen.

Op zaterdagmiddag 4 april 2020 organiseert Cascade wederom de jaarlijkse Ronde Tafel Conferentie, in Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem.

Er staan interessante tuinhistorische onderwerpen op de agenda, standpunten over actuele kwesties komen aan bod en nieuws over lopend of recent afgesloten onderzoek wordt gepresenteerd. Ook niet-donateurs van Cascade worden hierbij van harte uitgenodigd de Ronde Tafel Conferentie bij te wonen.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
12.30 – 13.30 Lunch (facultatief)
13.30 – 14.00 Ontvangst door bestuur met koffie of thee
14.00 – 14.10 Welkom en inleiding door voorzitter Johan Carel Bierens de Haan
14.10 – 14.35 Mevr. Ir. Monique Wolak, Groen Erfgoed onderzoeker en secretaris bestuur Cascade, De invloed van Sissinghurst / Arts & Crafts tuinen op Nederland
14.35 – 15.00 Mevr. Drs. Lenneke Berkhout, promovenda RUG, Hoveniers van Oranje. Functie, werkzaamheden en positie 1621-1732
15.00 – 15.25 Mevr. Drs. Ing. Patricia Debie, Tuin- en landschapsarchitect Renswoude, Het Margaretha Turnerplein bij kasteel Amerongen
15.25 – 15.55 Pauze met koffie/thee
15.55 – 16.20 De heer Johan Mullenders, voorzitter Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster en bestuurslid NDV, Leonard Anthony Springer en de Nieuwe Ooster in Amsterdam
16.20 – 16.45 Jan Holwerda, bureau Groen Verleden, Tuinhistorisch strooigoed II: zo maar wat kaarten, ontwerpen, afbeeldingen en foto’s
16.45 – 17.00 Mededelingen bestuur en algemene discussie
17.00 – 18.00 Napraten en netwerken tijdens de borrel (voor eigen rekening)

Deelname inclusief koffie/thee, zonder lunch: € 10,00 per persoon / niet-donateurs € 15,- / studenten € 5,-. Kosten inclusief koffie/thee én lunch: € 24,50 per persoon / niet-donateurs € 29,50 / studenten € 19,50.

Voor aanmelden en alles op een rij: Aanmeldformulier Cascade RTC 2020.

Claude Desgots’ ontwerp voor Het Loo


Claude Desgots’ ontwerp voor Het Loo (Bron: Nationaal Museum Zweden)

In 2008 vond de opening van de hernieuwde reconstructie van de boventuin van Het Loo plaats (ja zo lang geleden alweer, zie hier). Een en ander ging gepaard met Zwierig binnen de perken, de titel van de tentoonstelling en het boek (zie hier).
Toen constateerde ik dat zo goed als al het materiaal ten aanzien van de tuinhistorische ontwikkeling er was: kaarten, ontwerpen, vogelvluchten, prenten, schilderijen, foto’s enz. Alleen het niet uitgevoerde ontwerp van Claude Desgots (achterneef van Le Nôtre, kleinzoon van de zus van) uit 1698 ontbrak. Om meer correct te zijn, een situatietekening en een ontwerp. Natuurlijk bekend van verschillende publicaties waarin ze al dan niet gemonteerd klein zwart-wit staan afgebeeld, maar als je ‘m bijna in het echt kan zien, in kleur met de mogelijkheid om in te zoomen, dan is dat toch een kleine toevoeging.


Claude Desgots’ situatietekening van Het Loo (Bron: Nationaal Museum Zweden)

Ze staan beiden in de online collectie van het Nationaal Museum van Zweden:
situatietekening
ontwerp
Linksboven staan vier icoontjes. Het meest rechtse / vierde icoontje geeft de mogelijkheid om in te zoomen.
Jan Holwerda


Claude Desgots’ ontwerp gemonteerd op de situatietekening

Erfgoed van het vermaak

(OVERGENOMEN)

Erfgoed van het vermaak. Waardering voor plekken van plezier.

In deze uitgave beschrijft auteur en folly-kenner Wim Meulenkamp de uiteenlopende stijlen, en vormen die werden toegepast bij erfgoed van het vermaak. Anton Nuijten gaat in op de geschiedenis van het vermaak. Hij spitst zijn bijdrage toe op het vermaak in parken en tuinen. Veel mensen zullen niet beseffen dat onze huidige attractieparken een uitvloeisel zijn van attracties die al in de 18de eeuw te vinden waren in de privétuinen van de elite. Karel Loeff wijdt het laatste hoofdstuk aan de kermis. Deze mobiele vorm van vermaak veranderde sterk door de eeuwen heen, maar er zijn, juist door de kennis en passie van liefhebbers, nog enkele heel bijzondere attracties bewaard gebleven.
De uitgave is één van de resultaten van de studiedag die Heemschut samen met de
Donderberggroep in 2018 organiseerde in pretpark De Waarbeek in Hengelo (6 april 2018). Heemschut vraagt met de uitgave ook aandacht voor (mobiel) erfgoed in de vorm van vermaaksattracties, waarbij zelfs ook de transportmiddelen van historische waarde kunnen zijn, en vergeten attracties zoals vervallen tentoonstellingspaviljoens.

Erfgoed van het vermaak. Waardering voor plekken van plezier is een uitgave van Heemschut. De verkoopprijs bedraagt € 14,95 inclusief verzendkosten en te bestellen via www.heemschut.nl.

Lustrumbijeenkomst NTs 40 jaar

(OVERGENOMEN)

‘Eeuwige jeugd. Groen erfgoed in nieuwe handen’. Rond dit thema organiseert de Nederlandse Tuinenstichting op vrijdagmiddag 3 april 2020 een feestelijke, én educatieve, lustrumbijeenkomst in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Hiermee vieren we ons 40-jarig bestaan! Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Hoe gaat een nieuwe generatie om met het, historische en meer recente, groen erfgoed? Welke initiatieven kenmerken een duurzame verjongingskuur van het historisch erfgoed? Is biodiversiteit ‘de kringloop van de tuin’, de sleutel tot duurzaam vergroenen? Dit zijn enkele onderwerpen rond het thema ‘Eeuwige jeugd’ die deze middag aan de orde komen. Zo spreekt Johan Vlug (ex-hoofddocent Tuin- en Landschapsinrichting Van Hall Larenstein) over ‘De publieke stadstuin, een verkenning naar de stadstuin als duurzaam sociaal onderdeel van het stedelijk gebied’. En dr. Linde Egberts (docent VU, onderzoeker en auteur) gaat in op ‘Jong dynamisch erfgoed en biodiversiteit in de context van klimaatverandering’. Andere sprekers zijn onder andere Jan van ’t Hof (hoofd afdeling Monumenten en Collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Frederique Reigersman (landgoed Rhijnestein) en Daan van der Linde (Van Hall Larenstein). Na afloop van de lezingen kunt u rondkijken in de tuin van Larenstein en napraten met een drankje.

NTs-bestuurslid Robertien Aberson: “Ontwikkelingen in samenleving en natuur stellen ons voor een uitdaging maar bieden ook nieuwe impulsen om ons groene erfgoed in stand te houden. Een nieuwe generatie tuiniers zorgt daarbij voor zowel continuïteit als vernieuwing. Zo verandert het samenspel tussen mens en natuur voortdurend, op zoek naar een ecologisch en esthetisch evenwicht in de tuin. Een samenspel dat ons inspireerde tot ons lustrumthema. Het belooft een interessante middag te worden.”

Programma
Ontvangst 13.30 – 14.00 uur
Lezingen en publieksvragen 14.00 – 16.00 uur
Rondwandeling door de tuin 16.00 – 17.00 uur
Borrel 17.00 – 18.00 uur

Locatie
De kapel van Hogeschool van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp
Parkeren gratis. OV: zie NS-reisplanner.

Aanmelden
Aanmelden kan onderaan deze pagina. Voor onze donateurs bedragen de kosten € 10, voor niet-donateurs € 15 en studenten kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen. De aanmelding wordt definitief nadat we uw bijdrage hebben ontvangen.

The Japanese Footprint of Siebold in the Netherlands

The next Clusius Symposium is to be held on March 18th 2020: The Japanese Footprint of Siebold in the Netherlands

18 March 2020: Klein Auditorium, Leiden University Academy Building, Rapenburg 73, Leiden

Keynote lecture: ‘The Relevance of Siebold’s Herbarium’ by Prof. Dr. Hideaki Ohba
Chair: Prof. Dr. W.R. van Gulik
Summing-up by Prof. Dr. T.R. van Andel

Willem van Gulik, Opening
1. Hideaki Ohba, Keynote lecture: ‘The Relevance of Siebold’s Herbarium’
2. Pieter Baas, The impact of Siebold and Tokunai’s wood collections
3. Harm Beukers, Medicinal plants in Japan
4. S. Abe Chatterjee, Forgotten vegetables from Siebold’s time
5. Daan Kok, Keiga – Siebold’s painter
6. Gerard Thijsse, Rise and demise of Siebold’s nursery in Leiderdorp
7. Gerda van Uffelen, Siebold’s living plants in the 21st century
Tinde van Andel, Summing-up

The sessions will take place in the Academiegebouw , Rapenburg 73, in Leiden, on March 18th 2020, between 10:00 and ca. 17.00, the venue will open at 9.30. The lectures will be presented in English. Registration is free. Please send an email to g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl if you wish to attend.

Kaart van de Hoffstede Adrichem (1777)


Kaart van de Hoffstede Adrichem geleegen in de Banne van Wijk aan Duyn met alle toe behoorende Bosse, Bouw, Hooi en Wijlanden (1777), C.C. Kanne (Bron: Collectie Museum Kennemerland, Beverwijk) (GROTER)

Tekst ingestuurd door Carla Oldenburger, na bezichtiging van de kaart in Museum Kennemerland (Beverwijk). De kaart is te zien op een tentoonstelling “Aanwinsten”, 22 februari t/m 29 maart in Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1 (zie hier voor openingstijden)

Het Museum Kennemerland heeft onlangs een kaart aan haar collectie kunnen toevoegen, getiteld: Kaart van de Hoffstede Adrichem geleegen in de Banne van Wijk aan Duyn met alle toe behoorende Bosse, Bouw, Hooi en Wijlanden, Gemeeten en Geteekent door C.C. Kanne, … Heren van Holland, 1777. Collectie Museum Kennemerland, Beverwijk

NB. ten oosten van de oprijlaan een regelmatige aanleg met een slingerlaantje langs de laan; ten westen van deze laan een landschappelijke aanleg.

Museum Kennemerland heeft mij gevraagd deze kaart aan Cascade-vrienden te tonen en hun commentaar te vragen (te plaatsen op de Cascade-website).

Belangrijke gegevens zijn volgens mij:

C.C. Kanne is een onbekende kaartmaker (niet in Repertorium van Marijke Donkersloot) en o.a. om die reden nemen we niet aan dat hij ook de ontwerper van de aanleg rond Huis Adrichem omstreeks 1777 is geweest. Maar wie dan wel?

Op zoek naar meer gegevens over Huis Adrichem en de bijbehorende tuin- en parkaanleg komen we terecht bij Hesther Hooft, eigenaar van Huis Adrichem sinds 1776. Na de dood van haar man George Clifford nam Hesther de modernisering van de plaats ter hand. Zij was naar we mogen aannemen de opdrachtgeefster van de situatie getekend op deze kaart uit 1777. In 1789 huwde Gijsbert Karel van Hogendorp haar dochter Hesther Clifford en in 1795 nam hij de boedel van zijn overleden schoonmoeder over.

In het standaardwerk van Jhr. H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse Buitenplaats (1974 p. 196-198 of latere druk) zijn aantekeningen van Van Hogendorp te lezen betreffende het beheer van de tuin van Adrichem (uit Familie Archief Van Hogendorp in Nationaal Archief Den Haag). Ook een uitgebreid artikel van Ton van Oosterom, Johann Georg Michael (1738-1800) en zijn zoon Johan George Michael (1765-1858) (Ledenbulletin HGMK 33 /2010, p. 7-28) gaat nader in op Van Hogendorp’s eigen woorden.

De vraag is nu wie gunde Hesther Hooft in 1777 de modernisering van de buitenplaats Adrichem? Zie ook suggestie tuinaanleg huis Adrichem 1777 op de site Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven.

Hier wonen wij! Is het niet prachtig!

(OVERGENOMEN)
Hier wonen wij! Is het niet prachtig!

De tweede bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland is een feit. Een elftal artikelen vormen een weerslag van recent onderzoek.

Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo wordt verslag gedaan van recent onderzoek naar het Valkhof te Nijmegen, dat nieuwe inzichten opleverde over de twee ringmuren rondom het complex. Ook is er aandacht voor de effecten van de Tweede Wereldoorlog op kastelen en buitenplaatsen. Het betreft hier een aanzet tot meer onderzoek als opmaat voor het jaar 2020, waarin het 75 jaar geleden is dat deze oorlog werd beëindigd. Dan zal er tevens veel aandacht worden besteed aan dit deel van het erfgoed dat niet ongeschonden uit de strijd gekomen is.

Naast onderzoek naar specifieke kastelen, bijvoorbeeld een ‘vergeten’ onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Muiderslot, is er ook deze keer plaats voor interdisciplinair onderzoek, en wel in de directe omgeving van kasteel Duivenvoorde, waarbij tuinhistorie en archeologie elkaar versterken. Historie, bouwhistorie en archeologie komen samen in een bijdrage over houten kasteelstructuren in de periode 1250-1450.
Daarnaast is er aandacht voor buitenplaatsen in Kralingen, hondengraven op kastelen en voor kastelen langs gebiedsgrenzen.

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor ‘lege’ kasteelterreinen, waarbij er op het terrein zelf geen aanwijzingen (meer) zijn voor bebouwing, maar waar vondsten in de gracht daar wel degelijk op wijzen.

Zie ook de inhoudsopgave (en er onder die van de eerdere uitgave ‘Zij waren van groote en zware steenen’)

Taco Hermans en Rob Gruben (eindred.), Hier wonen wij! Is het niet prachtig!, ISBN 978-90-8684-181-3, 240 pp., € 34,95.
Te koop via info@spa-uitgevers.nl. Gebruik de code NKS2 voor gratis verzending.

,