Nogmaals Panorama Vechtstreek


Bovenstaande afbeelding van Huis Ter Meer is afkomstig uit Special Collections van Wageningen UR.

De eerder genoemde tentoonstelling (weblog 12 April) heb ik bezocht. Hij mag misschien niet groot zijn, maar wel zeer fraai!! Al hoewel, niet groot… 35 Kaarten, vogelvluchten, gravures enz. Een prima begeleidende gids waarin alle werken benoemd zijn en achtergrondinformatie gegeven wordt. Een 2-tal museum-medewerkers die desgevraagd toelichting gaven en zelfs een kop koffie aanboden.

Het was als het ware wandelen door het boek De Vechtstreek van Marijke Donkersloot-De Vrij. Dan wel een kleiner aantal objecten, maar ook enige nog niet eerder tentoongestelde. En met het bekijken van alle objecten, evt. met loep, en het door lezen van de informatie was ik zo anderhalf uur verder.

Museum Maarssen was zo welwillend de gids digitaal beschikaar te stellen. Dit geeft u de mogelijkheid om een indruk van de tentoongestelde objecten te krijgen en vormt voor mezelf een verslaglegging van de tentoonstelling in optima forma. Om een nog betere indruk van de objecten te geven ben ik maar weer eens internet opgegaan en raad ik u aan de navolgende links eens af te lopen. Daar waar mogelijk de afbeeldingen aanklikken voor grotere weergave of het +-je of het woord Groot aanklikken.

Werk als op tentoonstelling te zien en hier via Collectie Utrecht
‘Een Gedeelte van de Heerlyckheyt van Maersseveen’ van P. Bouttats en J. van der Heyden
Vogelvlucht van Huis Ter Meer van H. de Leth
Parelmoertje van de Vecht van J. B. van Barckhuysen

En dan nog een uit Special Collection van Wageningen UR
Veue Généralle du Chasteau de Gunterstein et Dépendances

De achtergrondinformatie (gids).  De werkgroep van Museum Maarssen heeft veel werk gemaakt van en gestoken in dit begeleidende schrijven, dus nogmaals copyright berust aldaar!!

Openstelling Paleis Soestdijk


Paleis Soestdijk gaat na 75 jaar weer open voor het publiek.  Dit is al volop in het nieuws geweest en er bestaat reeds een veelheid aan internet artikelen.  Toch ook nog even een weblog omdat ik nog een mooie afbeelding heb en om nog eens te vermelden dat je straks in gebouw zelf, in de tuinen, de oranjerie en in voormalige watertoren kunt komen.

De openstelling is voor drie jaar en is vanaf dit najaar.  De komende maanden moet Soestdijk klaar worden gemaakt voor de verwachte bezoekersstroom.  De Orangerie krijgt een restaurant, in de historische watertoren komt een winkeltje en in het bos moet plek worden gemaakt voor 230 auto’s.  Daar moet een aantal bomen voor wijken.  Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, evenals een kap-, bouw-, sloop-, en horecavergunning.

Het publiek krijgt toegang tot de zogenoemde Soester vleugel van het uit 1640 daterende gebouw, vanaf de Amsterdamsestraatweg gezien is dat de linkerkant.  Daar woonde en werkte koningin Juliana, echtgenoot Bernhard had zijn bezigheden aan de Baarnse zijde.  In het souterrain en de Soestervleugel komt een expositie over de geschiedenis van het gebouw en de voormalige bewoners.Ook het middengedeelte valt te bezichtigen, maar alleen in groepjes van 15 tot 17 personen, onder begeleiding van een gids.  Ook kunnen liefhebbers de tuinen rond het paleis bekijken (tegen meerprijs).  Aanmelden moet straks via internet www.paleissoestdijk.nl

Zie ook de aankondiging van VROM  en internet artikelen van Planet, NRC en Telegraaf.

En iets over de historie van Paleis Soestdijk (m.n. afbeeldingen).En vanavond nog eens gezocht in de beeldbank van Gemeente Soest (trefwoord Koninklijk Huis) en daarin kwam ik o.a. onderstaande afbeelding tegen (klik de afbeelding voor een grotere weergave)

Groninger Borgen: wandelingen door tuin en tijd

Afgebeeld de Rensumaborg te Uithuizermeeden, de meest noordelijke nog bestaandeborg van Nederland.

Vorige maand kreeg ik een boekje aangeboden op de Fraeylemaborg, getiteldGroninger Borgen: wandelingen door tuin en tijd en geschreven door Edward Houting.ISBN 90 330 0555 7. Prijs Euro 15,=

Het boekje beschrijft meer dan de gebruikelijke geschiedenis van tuin en park en gebouw en bewoners.  We vinden ook in het boek wandelingen over de borgterreinen en wandelingen in  de omgeving van de borgterreinen.  Dus als we de Fraeylemaborg bijvoorbeeld even nader bekijken, dan vinden we onder dat hoofdstuk ook een korte beschrijving van de oudste Groningse slingertuin, de Geertsemaheerd en andere slingertuinen onderweg en ook de bijzondere architectuur in de omgeving krijgt de aandacht, zoals in dit geval de geheel bakstenen toren van Schildwolde.

Wat het boekje bovendien uniek maakt, is de lijst van (oude) vruchtboomrassen die op de verschillende borgen te vinden zijn.  We kennen natuurlijk de boeken over fruitrassen van de stadhouderlijke hovenier Johann Hermann Knoop, getiteld Pomologia, Dendrologia en Fructologia uit het midden van de18de eeuw. Het leuke is dat deze traditie van aandacht voor pomologische kennis in het noorden van het land, op deze wijze weer wordt voortgezet. Van de boeken van Knoop en andere historische boeken over vruchtbomen zijn CD-Rom’s verkrijgbaar.Zie www.npv-fruithof.org/frhuitg/Index.htm

Herstel unieke lanen Zuylestein

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de stichting Landgoed Zuylestein de opdracht gegeven om de lanen op het landgoed Zuylestein in Leersum te herstellen (zie hier en fotoimpressie).

Zuylenstein bezit een – voor ons land – unieke 17de-eeuwse parkaanleg in de zogenaamde Hollandse Renaissance stijl.

Zo’n 900 nieuwe beuken en eiken worden langs de historische lanen geplant om het geometrisch patroon van de parkaanleg weer zichtbaar te maken. Bestaande laanbomen worden opgesnoeid en de paden krijgen een nieuw laagje zand ten behoeve van de wandelaar.

Via TUiN is wat meer te vinden (o.a. de afbeelding in deze weblog). Zoek met Zuilenstein in Naam en vindt o.a. de omschrijving als in de Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur en een 20-tal gravures uit de Springer-collectie.

Nogmaals Tuinhuis ’t Spijck

Eén van onze eerste weblogs, 18 Dec (door Carla), betrof de “weer in gebruik stelling” van Tuinhuis ’t Spijck. Carla vermeldde in de weblog een bochure die voor deze gelegenheid werd uitgegeven. Deze lijkt nu op de site van Tuinhuis ’t Spijck te staan. Zekere de moeite waard om te lezen. Klik hier.

Themamiddag Boerentuinen

De voorjaarsbijeenkomst, 19 Mei, van de Vereniging Landbouwgeschiedenis (VLG) is in de vorm van een themamiddag onder de noemer Boerentuinen en is georganiseerd door drs. Liesbeth Missel, conservator afdeling speciale collecties van Wageningen Universiteit.

12:00 mogelijkheid om op individuele basis een selectie van de Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen UR te bekijken in het poortgebouw (kamerno.033) van het Jan-Kopshuis, Gen. Foulkesweg 19, (gebouw 356), Wageningen. Rondleiding en toelichting: Liesbeth Missel en collega’s Anita Dijkstra en Dicky van Donselaar.

In het Scheikundegebouw (gebouw 316), Zaal ?; Dreijenplein.4, 6, 8, 10; Wageningen
13:30 Welkom door Pim Kooij, voorzitter van de Vereniging Landbouwgeschiedenis
13:45 – 14:15 Stijlkenmerken van de Ned.tuinarchitectuur en reflecties op boerentuinen (Carla Oldenburger)
14:15 – 14:45 Het boerenerf in vroeger tijd: Gelderse Vallei en Achterhoek (Baukje Drenth)
14:45 – 15:15 Parels aan een ketting: de comeback van de Groninger Slingertuin (Alberta Rootzant)
15:15 – 15:45 theepauze
15:45 – 16:15 De boerentuinen bij Mien Ruys (Leo den Dulk)
16:15 – 16:45 En wat staat er dan op die erven, wat bepaald het beeld? (Heilien Tonckens)
16:45 – 17:00 Vragen/Discussie

Leden gratis, anderen xe2x82xac5
Contactpersoon mevr. Aicha ElMakoui, 0317-482096, of Aicha.ElMakoui@wur.nl
Zie ook website, aankondiging en programma.

Panorama Vechtstreek

Ik vind het affiche zo mooi ; klik hier en zie in groot formaat.

Panorama Vechtstreek presenteert niet eerder getoond historisch kaartmateriaal, foto’s en prenten waarmee inzicht wordt gegeven in de landschapontwikkeling van vier eeuwen Vechtstreek en Plassengebied.
De tentoonstelling herbergt een scala aan voorwerpen, van topografische kaarten op perkament, papier, koper, steen en op de computer, plattegronden, gravures, schoolplaten van buitenplaatsen aan de Vecht, foto’s, ansichtkaarten tot zelfs een oud sigarenblik met Vechtgezicht.

Museum Maarssen
Diependaalsedijk 19B (Park Goudestein) naast het gemeentehuis van Maarssen.
Geopend wo, za en zo van 13.00 tot 16.00 uur.

Der Garten – ein Ort des Wandels, red. de Jong e.a

Letta Proper-Pranger vroeg mij u te attenderen op Der Garten – ein Ort des Wandels, redaktie Erik A. de Jong, Erika Schmidt, Brigitt Sigel.

Uit een weblog over deze publikatie: ‘Denkmalpflege zielt auf Bewahrung, auf Erhalt von Bestehendem und auf Dauer’ en ‘…die möglichst unverändert erhalten werden sollen.’ en ‘…nicht nur für statische Bauwerke, sondern auch für wuchernde, sich ständig wandelnde Gärten…’ en tot slot ‘Zum Spannungsfeld zwischen denkmalpflegerischen Grundsätzen und dem natürlichen Prozess der Veränderung eines Gartens hat das Institut für Denkmalpflege der ETH kürzlich das 280-seitige Buch “Der Garten – ein Ort des Wandels” veröffentlicht’

Zie verder bij de uitgever en in de inhoudsopgave

Tot slot, tijdens het Planten-, Rozen- en Moestuinfestival van Hex, 9, 10 en 11 Juni 2006, geeft Annette Freytag, één van de auteurs van bovengenoemd boek, een lezing getiteld ‘Verandering als kenmerk van de tuin’ (vr. 9 om 16:30 in Frans en za. 10 om 15:30 in Duits).

Beeldbanken

In de gisteren gehouden 11e Cascade Ronde Tafel Conferentie heb ik het onderwerp ‘beeldbanken’ aangedragen en gepoogd te schetsen wat er zoal te vinden valt en één en ander met screenshots geillustreerd.

Helaas stond ons geen internet-connectie ter beschikking ; het liefst had ik een live demo gegeven en ingespeeld op verzoekjes ; mogelijk een volgende bijeenkomst.

Een beeldbank is een collectie, een database, van gedigitaliseerd afbeeldingsmateriaal. Denk aan prentbriefkaarten, foto’s, dia’s, (glas)negatieven, gravures, prenten, topografische kaarten, luchtfoto’s, stadsplattegronden, (tuin/park)ontwerptekeningen en bouwtekeningen.

Ik heb een aparte webpage met links/URLs naar beeldbanken met materiaal op gebied van tuinhistorie, kastelen, buitenplaatsen gemaakt. Behalve de link staan er wat kreten rond het zoeken, zoektermen/namen en wat er dan gevonden wordt. Behalve beeldbanken in nauwere betekenis heb ik ook een aantal links toegevoegd naar sites met kadastrale kaart 1832, landelijke of provinciale cultuurhistorie databases e.d.

Ik zou zeggen, dwaal lekker rond, ‘klik ze’, zoom in en verbaas u over de veelheid, de details, de kleuren en bedwing uw ‘hebberigheid’. En, in het kader van ‘voor wat hoort wat’, ontvang ik heel graag reacties betreffende andere plaatsen met digitaal materiaal, zowel afbeeldingen als boeken (email).

Wijkse tuinkunstenaars a.h. Hollandse & Pruise Hof

Het Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede heeft vorige week haar nieuwe wisseltentoonstelling geopend over Wijkse tuinkunstenaars in de zeventiende eeuw.

Op de tentoonstelling is onder meer te zien het manuscript tuinmodellenboek met parterres de broderie en allerlei soorten latwerken van Anthonie van Langelaar en zijn nazaten (1685-1772), een aquarelschildering van de Rosa gallica door Alida Withoos en een aantal prenten van buitenplaatsen, allen uit de Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen UR.

De tentoonstelling duurt tot 18 juni en is te bezichtigen dinsdag t/m zondag van 13:30 -17:00. Het museum ook mee aan het Museum Weekend van 8 en 9 april.

www.museumdorestad.nl