Weblog-wijzigingen

Onze Cascade Weblog wordt gefaciliteerd door web-log.nl.  Deze partij heeft de weblog software ge-upgrade.  Nieuwe versies betekenen in ieder geval wijzigingen, bv. de lay-out, nieuwe features, mogelijk pluspunten en soms ook iets inleveren.  Hoe zaken in ons geval precies uitpakken weet ik nog niet. Ik moet eerst eens even stoeien…  JH

Regout – Album dédié à mes enfants et mes amies

Per 31 december 2006 sluit De Sphinx (Maastricht) zijn fabriekspoorten. Na 170 jaar valt hiermee de aardewerkproductie aan de Boschstraat stil. Het Sphinxterrein wordt daarmee een plaats van herinnering. Om deze actuele reden is voor De Sphinx gekozen als centrale thema voor de eerste manifestatie van ‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad‘.

De Sphinx is Regout, Regout leidt tot Vaeshartelt en Vaeshartelt leidt tot het Album en dit was voor mij aanleiding om eens over internet ‘heen te harken’ en een webpage met allerlei materiaal samen te stellen. Voor de meeste onderdelen van de manifestatie duurt het nog even voor ze plaatsvinden, maar het ‘bijeengeharkte’ was te mooi om lang te laten liggen:
– komende evenementen te Maastricht ; de tuinhistorisch interessante
– afbeeldingen uit Album dédié à mes enfants et mes amies
– artikel van Jac van den Boogard

JH

Openbare lezing prof. ir. E. Luiten

Donderdag 8 Juni (19:30), de 3de openbare lezing in het kader van opleiding Tuinkunst en Parken (Hogeschool Utrecht).   Door prof. ir. E. Luiten (Technische Universiteit Delft) met als titel ‘De relatie tussen geschiedenis, architectuur en ruimtelijke planvorming’.

Locatie Makeblijde, Randhoeve 2 te Houten.
Verzocht wordt u voor 1 Juni aan te melden bij kiki.holt@hu.nl.

Eerder vonden openbare lezingen door Willem Overmars en Erik A. de Jong plaats.  JH

Tuin van Anne Mieke Backer in Trouw Tuinwedstrijd


Via Google kom je nog eens ergens.  Nu ‘in’ de tuin van Anne Mieke Backer.
Lees eens het Trouw internet krantenartikel Kleine hommage aan Marie

Ik citeer: ‘De beplanting in deze tuin is gebaseerd op de briefwisseling die Carolus Clusius en Marie de Brimeu voerden tussen 1571 en 1590’.  ‘Tot dan toe had de katholieke kerk de bloemen een betekenis en plaats gegeven…’.  ‘Marie en Clusius beschouwden bloemen nog wel als een bewijs van Gods schepping, maar discussieerden voortdurend over ‘een nieuwe harmonie’ in de tuin’.  JH

‘Kassen bouwen het Westland’ – Museum Westland

Recent vond ik een vermelding van de tentoonstelling ‘Kassen bouwen het Westland’ van Museum Westland te Honselersdijk. Hierin wordt o.a. een link tussen kassen (en glas) en buitenplaatsen gemaakt.

Dit was voor mij aanleiding om ons lid Piet van der Eijk te vragen of hij het museum en de tentoonstelling wilde bezoeken en een verslagje wilde maken. Het navolgende namens en met dank aan Piet:

Een streekmuseum en de geschiedenis van de tuinbouw wat zeer de moeite waard is, gevestigd in de glazenstad Gemeente Westland. Deze keer met een wisseltentoonstelling over het gebruik van kassen en de bouw er van. Uiteraard de geschiedenis want de het museum staat tussen de moderne kassen in. Er wordt gememoreerd dat op buitenplaatsen bouwsels verrezen om planten van warmere streken te beschermen en of verder te kweken. Bijzonder is een soort glazen stolp, uit de 18de eeuw, die op buitenplaatsen over planten werd gezet tegen de nachtvorst. Maar de volle aandacht gaat naar de kniekas, de druivenserre, het platglas en alle andere varianten die er in de 19de en 20ste eeuw gebruikt en gebouwd zijn.

In de vaste opstelling wordt de streek belicht en wat opvalt is dat er zoveel buitenplaatsen in dit gebied zijn geweest. In de laat 16de en begin 17de eeuw kopen rijke burgers adellijke en kerkelijke bezittingen op en bouwen die om tot buitenplaatsen. Helaas er is niets meer van over dan wat mooie plaatjes en verhalen. Van het slot van Honserlersdijk is nog wel een van de imposante bijgebouwen bewaard gebleven.

De Historische tuin aansluitend op het museum is geeft ook een heel aardig beeld hoe het geweest zou kunnen zijn. Sommige hoekjes vond ik meer ‘buitenplaatsachtig’ door de schaal dan tuinderij van vroeger. De staat van onderhoud is geweldig want 70 vrijwilligers runnen dit museum en de tuin met 1 beroepskracht Tot slot maakt een uitgebreide bibliotheek en studiecentrum dit streekmuseum tot een belangrijke schakel met de geschiedenis.

Onderstaand de glasklok uit de 18de eeuw, een van de eerste toepassingen van glas in de tuinbouw, bescherming van jonge plantjes tegen de nachtvorst.

Fietstochten ‘Buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland’

Eens iets anders.

Als u er deze zomer op de fiets op uit wilt trekken, dan kunt u op de site Buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland een impressie krijgen van een 3-tal fietstochten (lussen) langs, als de site naam al zegt, Kennemerlandse buitenplaatsen (IJmuiden, Haarlem, Heemstede).

De site geeft informatie over bewoners, landschaparchitecten en bouwarchitecten en een serie foto’s per tocht (20 buitens per tocht).

Tenslotte is er per tocht een setje te bestellen met o.a. routebeschrijving en een beschrijving van de buitens. In voorbereiding is een 3-tal fietstochten langs de buitens van Noord-Kennemerland (Beverwijk, Castricum, Alkmaar).  JH

Oratie Prof.dr. Johan Carel Bierens de Haan

Zoals al eerder aangekondigd zullen we dit jaar geen Midsummernight vieren op een mooie buitenplaats, maar zullen hopelijk zoveel mogelijk Cascade-vrienden toehoorder zijn bij de openbare les van onze vice-voorzitter, Prof. dr Johan Carel Bierens de Haan, 21 juni as.

Johan Carel is vorig jaar benoemd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, vanwege de Stichting Het Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen tot bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, in het bijzonder Cultureel Erfgoed van monument, tuin en landschap.

Zijn rede is getiteld: BuitenGoed: over het ensemble van het gebouwde en het groene erfgoed De plechtigheid zal plaats vinden in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, om 15.45 uur precies.

Na afloop receptie. Het plan is om daarna met zoveel mogelijk Cascade-leden in Amsterdam gezellig te gaan eten en na te praten, zodat de Midsummernight niet helemaal geruisloos aan ons voorbij zal gaan.  Iedereen is van harte welkom. Het begin van de zomer, mooier kan het niet!  CO

Nieuwe uitgaven uitgeverij Canaletto/Repro Holland

De Ridder-matige Huysen en GesightenDe Ridder-matige Huysen en Gesighten
Een fotografische herdruk van het zeer zeldzame boekje De Ridder-matige Huysen en Gesighten in de Provincie van Utrecht Getekent en in t’Licht Gebracht door C. Specht tot Utrecht Aº, 1698.
De herdruk is voorzien van een ten geleide door W. Meulenkamp.  Omvang: 68 pagina’s, incl. 30 afbeeldingen (ISBN 9064698082 ; € 14,80).  Een aantal pagina’s in download (pdf file).

Neerlands Veldpracht
Een serie prenten met gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen Uitgegeven door Carel Allard, vermoedelijk in 1702. 
De fotografische herdruk is voorzien van een inleiding en commentaren door Joh.R. ter Molen.  Omvang: 68 pagina’s, incl. 32 afbeeldingen (ISBN 9064698155 ; € 14,95).

Zie ook, en voor bestellingen, Canaletto / Repro Holland  JH

Kasteel Keukenhof met Grootste Pioenrozenshow

Links de 17de eeuwse vista naar de heuvel Meerzicht, die uitzicht bood op Het Haarlemmermeer.

In het Pinksterweekend, 3, 4 en 5 juni wordt op Landgoed Keukenhof te Lisse (tegenover het bekende expositieterrein) een Landgoed Fair gehouden met zoals men zegt "de grootste pioenenshow ter wereld".
Pioenrozen werden in de 17de eeuw uit China ingevoerd. Door veredeling zijn er in de loop der eeuwen honderden soorten gekweekt. Een aantal pioenrozenkwekers uit binnen- en buitenland presenteert eerst voor de vakwereld (1 en 2 juni) en daarna voor liefhebbers hun mooiste soorten in kunstig geschikte arrangementen.

De Landgoed Fair heeft nog veel meer te bieden, zoals een kunstenaarsplein, veel muziek, een tuinenbeurs en wat niet. Zie http://www.landgoed-fair.nl/mgd_landgoedfair.php?page=pers en http://www.kasteelkeukenhof.nl

Wat is hier nu voor tuinhistorici van belang? Het aardige is dat u eens een kijkje kunt nemen op deze van oorsprong 17de eeuwse buitenplaats, die niet veel Nederlanders kennen. Er zijn heel duidelijk sporen uit de 17de en 18de en 19de en 20ste eeuw in tuin en park te onderscheiden. In de voormalige moestuin (nu genaamd Frederikshof) is door Bureau Oldenburgers Historische Tuinen vorig jaar een wandeling door vier eeuwen tuingeschiedenis ontworpen en uitgevoerd. De 17de eeuwse voorbeeldtuin is geheel met verschillende pioenen beplant (17de eeuwse soorten, in allerlei vormen en kleuren). Echter, helaas deze pioenen zijn net in het najaar van 2005 aangeplant en bloeien nog niet. Wel kan men de architectuur van deze tuin al aanschouwen (denk hierbij aan Vredeman de Vries of Crispijn van de Passe), evenals een kleine landschapstuin met heuvel; een 19de eeuwse tuin met veel bakken en oranjerie-planten en een 20ste eeuwse border in de stijl van de lange border van Mien Ruys.

Hieronder de pioenentuin (naar het ontwerp van OHT, 2004). De keizerskronen staan niet in het ontwerp maar vullen dit jaar, nu de pioenen nog niet bloeien, de bedden. Op de achtergrond het unieke eendenhuis.