Nationale Lathyrus Tentoonstelling Paleis Het Loo

In het Stallencomplex van Paleis Het Loo is op 7, 8 en 9 juli aanstaande de Nationale Tentoonstelling van de Nederlandse Lathyrus Vereniging te zien. Onder de deelnemers aan deze jaarlijkse wedstrijd bevindt zich de tuindienst van Paleis Soestdijk, die in voorgaande jaren met haar inzendingen de hoogste onderscheidingen haalde. Daarnaast zijn allerlei vertrekken van het paleis voorzien van prachtige bloemstukken waarin Lathyrus in diverse kleurvarianten is verwerkt.

De Lathyrustentoonstelling is een evenement dat na enkele jaren van onderbreking weer op Paleis Het Loo gehouden wordt. Het is algemeen bekend dat koningin Juliana een groot liefhebster was van deze geurige zomerbloeier. In de kwekerij van Paleis Soestdijk is jarenlang Lathyrus gekweekt in tientallen variëteiten, onder andere prachtige Lathyrusrassen uit de Spencergroep, die nu nergens anders meer te zien zijn. De koningin kon hier naar eigen believen boeketten van haar lievelingsbloem samenstellen. De bloemwerken, die drie dagen lang de vertrekken van Paleis Het Loo zullen sieren, zijn opgemaakt in rieten bloemenmanden, die de jonge Juliana cadeau kreeg, toen zij nog op Het Loo woonde. Ze bleven al die jaren bewaard in de paleisdepots.

In de tentoonstelling van de Lathyrus Vereniging zijn inzendingen te bewonderen van onder meer het Wellantcollege MBO uit Aalsmeer en diverse amateurkwekers. De tuindienst van Paleis Soestdijk is ook dit maal van de partij met de oude rassen uit de kwekerij van de koningin. De verschillende inzendingen zijn dan al gejureerd door de Vaste Keuringscommissie uit Aalsmeer. Nieuwe variëteiten op de expositie zijn bloemen met klinkende namen, zoals de Jewel, Pink Pearl, Scarlet en First Flame.

Paleis Het Loo Nationaal Museum
Postadres: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.
Ingang: via parkeerplaats Amersfoortseweg, Apeldoorn.
Geopend: dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Gesloten : ’s maandags, tenzij een feestdag.
Entree: € 9,00 p.p., 6 t/m 17 jr. € 3,00 p.p.
Routebeschrijving: A1 en A50 afslag Paleis Het Loo en vervolgens ANWB-borden volgen.
Openbaar vervoer: Station Apeldoorn, buslijn 102 en 104, halte Paleis Het Loo; buslijn 5 (Berg en Bosch) en 10 (Kerschoten), halte Gedenknaald.
Informatie: 055-5772400 of www.paleishetloo.nl
Informatie Lathyrus: www.lathyrus-vereniging.nl

Een Koninklijk Uitzicht over de Paleistuinen

Pasen en Koninginnedag 2006

Paleis Het Loo stelt op Eerste en Tweede Paasdag (16-17 april) en het weekend van Koninginnedag (29-30 april) het paleisdak open voor het publiek. In de zeventiende eeuw voorbehouden aan hoog gezelschap, nu voor iedereen een spectaculaire ervaring!

De trap door de zolder van het paleis komt uit in het dakpaviljoen dat koningin Mary, de echtgenote van koning-stadhouder Willem III, gebruikte om thee te drinken met haar hofdames.

Vanaf het dak heeft u een onverwacht weids uitzicht over de tuinen en omgeving van het paleis. Spectaculair is ook het zicht op de berceaux, de met haagbeuk begroeide gangen, die koningin Mary schaduw verschaften wanneer zij met haar hofdames in de tuin wandelde.

Paleis Het Loo Nationaal Museum
Postadres: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.
Ingang: via parkeerplaats Amersfoortseweg, Apeldoorn.
Geopend: dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Gesloten : ’s maandags, tenzij een feestdag.
Entree: € 9,00 p.p., 6 t/m 17 jr. € 3,00 p.p.
Routebeschrijving: A1 en A50 afslag Paleis Het Loo en vervolgens ANWB-borden volgen.
Openbaar vervoer: Station Apeldoorn, buslijn 102 en 104, halte Paleis Het Loo; buslijn 5 (Berg en Bosch) en 10 (Kerschoten), halte Gedenknaald.
Informatie: 055-5772400 of www.paleishetloo.nl

Zuid-Veluwse Beken

Het Waterschap Vallei & Eem is bezig geweest, en zal vervolgen, met onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan Zuid-Veluwse Beken. Dit zijn sprengenbeken die veelal door (voormalige) landgoederen lopen. Een mooi cultuurhistorisch rapport, Cultuurhistorie Zuid Veluwse Beken, vormt het uitgangspunt, persberichten (<a href="http://250,160 http://www.wve.nl/actueel/projecten/lopende-projecten-detail.asp?idnav=a1&idnavond=actueel&id=89
“>1, 2) en nieuwsbrieven Zuid-Veluwse beken (1, 2, 3) vormen de aankondiging en opvolging.

Allemaal materiaal met ook enige tuinhistorische krenten. Bijvoorbeeld de vijvers en cascades van Duno (Doorwerth) en Laag Oorsprong (Oosterbeek). De laatste kende ook fonteinen, een theehuis en een grothuisje. En kent ook nu nog een zwembad uit de 19de-eeuw met zonneverwarming. Het beekwater spiraalt hier over een zonneterras en stroomt dan opgewarmd de badkuip in.

Het beheer van Laag Oorsprong is recent overgedragen van de gemeente Renkum aan Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Dit wordt vermeldt in het laatste nummer van Mooi Gelderland (het kwartaaltijdschrift van de stichtingen) en op hun website.

Het waterschap vervolgt binnenkort met het herstel van watergangen en watervalletjes en met herbouw van het grothuisje. De stichtingen zullen historisch onderzoek doen en plannen t.a.v. de landschapsstruktuur maken.

Themamiddag ‘Historische moestuinen’

Op verzoek wordt met genoegen de navolgende aankondiging gedaan:

Zondag 21 mei 2006, van 13.00 tot 16.30 uur, is er de themamiddag ‘Historische moestuinen’ met 4-tal lezingen in Koetshuis Kasteel Amerongen.

Prof.dr.ir. R.L.Pierik : De wijnstok: een oeroud cultuurgewas
Ir.T. IJzerman : Historische moestuinen: vergeten plekken of nieuwe functies?
Drs. W. Beekman : De ommuurde tuin als paradijs
Dr.ir. A.C. Zeven : Hoe rood was rode kool? 17e eeuwse groenten op 17e eeuwse schilderijen

Plaats : Koetshuis Kasteel Amerongen.
Entree : 8,50
Tijd : 13.00-13.30 ontvangst met koffie/thee, 13.30-16.30 lezingen met koffie/theepauze
Afsluiting met een drankje bij de oranjerie en de gerestaureerde kassen

Kaarten bestellen bij: Secretariaat Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Mevr. C.A. de Ridder-Hendriks: cis.ridder@planet.nl
Bedrag overmaken op girorekening 2441195 onder vermelding “Historische Moestuinen”
ten name van C.A. de Ridder-Hendriks, Dijkstraat west 168, 3906 WR Veenendaal

Zie ook de aankondiging en www.historischemoestuinen.nl

Oproep voor digitaal materiaal tuinarchitecten

De NVTL is bezig om in de tuinen van Appeltern een presentatie over tuinarchitectuur op te bouwen. Deze bestaat uit een doorlopende projectie op een beeldscherm samengesteld uit beeldmateriaal over historische Nederlandse tuinarchitecten. Hiervoor zijn we op zoek naar bestaande digitale presentaties, zoals powerpoint-presentaties of films op dvd.

Wie heeft er digitaal materiaal beschikbaar dat we op deze manier kunnen hergebruiken, of weet hoe we daaraan kunnen komen? Wat me te binnen schoot is de Springer-tentoonstelling in Groningen van een tijdje geleden, waar ook een digitale presentatie over Springer werd vertoond. Weet iemand bij wie ik die presentatie zou kunnen aanvragen?

Historisch kaartboek voor Gelders Archief

Aldus meldde mijn Zondagskrant (tja, je bladert wel eens wat bij de koffie). Op internet ook eens gezocht en het nieuwsbericht van het Gelders Archief en een .jpg file-tje gevonden.

Het nieuwsbericht vermeldt de verwerving van een uniek 18e-eeuws kaartboek van de heerlijkheid Rosendael, 14 gekleurde en handgetekende kaarten van de bezittingen van het Huis Rosendael van de hand van Berend Elshof.

De kaarten zijn helder, gedetailleerd en voorzien van een toelichting. Opvallend zijn de fraai getekende versieringen op enkele kaarten. Het kaartboek wordt opgenomen in het Huisarchief Rosendael, dat ontsloten zal worden voor het publiek. Het kaartboek is in verband met restauratie van de kaarten en inventarisatie van het huisarchief voorlopig niet toegankelijk voor het publiek (aldus hetzelfde nieuwsbericht).

De grotere afbeelding die ik vond laat dezelfde versiering zien, maar ook een kaart en wel die waar Overbeek te Velp op staat.

Bassin en voormalige afsluiting van tuin Het Loo

De weblog van 2 maart betrof het boek Fonteinen in Nederland Historische watervoerende monumenten van Meindert Stokroos.  In dit boek worden o.a. de waterwerken van Het Loo te Apeldoorn beschreven.  Nu herinnerde ik me een opgraving van een 2, 3-tal jaren geleden.  Nog eens naar meer details gezocht en wat mooi materiaal gevonden.  Leek me een leuke aanvulling op paragraaf over de waterwerken van Het Loo.   

In 2003, bij het herstel van de laan die in het verlengde van de tuin enkele honderden meters in noordelijke richting het paleispark in liep, stootte men bij graafwerk op restanten van muurwerk, een waterbassin en funderingen.  Het geheel bleek de voormalige afsluiting van de formele tuin te zijn.  Een afsluiting die Harris in A description of King’s Royal Palace at Loo beschreef en Schenk in zijn prent ‘Gezicht der Rustplaatfen, en nieuwe veranderingen te zien van achteren over den Generalen Tuin’ verbeeldde.

Bij de omvorming van de formele tuin tot een landschapspark werden het plateau en overdekte rustplaatsen tot op de fundering afgebroken.  De laatste verdween met het bassin onder een laag aarde.

De opgravingen waren met medewerking van de AWA; hiervan doet een webpage verslag.  En de Gemeente Apeldoorn liet de brochure Graven in de tuin van paleis Het Loo verschijnen.  JH

Symposium met visies op toekomst van Oranienbaum

Het Cascade bestuur wil u attenderen op het symposium “Neues Wachstum aus alten Wurzeln. Ein demokratischer Garten des 21. Jahrhunderts für Oranienbaum?“. Een symposium, op vr. 7, za. 8 en zo. 9 april, met visies op de toekomst van Oranienbaum bij de stad Dessau in het voormalig vorstendom Anhalt.

Het parkcomplex Oranienbaum is rond 1700 ontstaan, in de Hollandse barokstijl. In de 18e eeuw volgt, voor een deel, een transformatie tot een Anglo-Chinese landschapstuin, waarna een eeuwenlang negeren volgde. Begin 20e eeuw zijn er pogingen gedaan om het park van Oranienbaum een barokke grondstructuur terug te geven. Door de recente geschiedenis (der politischen Wende) is een snelle hervatting van deze activiteiten verder achterwege gebleven.

Daarom rijst nu de vraag, hoe in de toekomst met het historische complex Oranienbaum, dat tot het werelderfgoed van UNESCO behoort, moet worden omgegaan. De sprekers – tuin- en landschapsarchitecten, cultuurhistorici, monumentenzorgspecialisten en communicatiedeskundigen – komen uit heel Europa en presenteren hun eigen(zinnige) visie op de toekomst van Oranienbaum.

Meer details zijn terug te vinden via ‘internationale Tagung‘ en de Nederlands-talige uitnodiging. En mocht je niet kunnen of willen gaan, kijk dan zeker eens rond op de zeer fraaie site ‘Das Gartenreich Dessau Wörlitz‘.