Schenking aan Speciale Collecties WUR.


Ontwerp villatuin Beukenhaghe (Goirle).

Van de blog van Speciale Collecties WUR:
De speciale collecties is onlangs uitgebreid met een tiental tuinarchitectuurtekeningen door een schenking van dhr. F. Vink. Onder de tekeningen een paar originele, mooi ingekleurde ontwerpen van John Juchem, Otto Schulz en Gerard Bleeker. Een zeer welkome schenking aangezien van de twee eerstgenoemde tuinarchitecten weinig materiaal bij de speciale collecties aanwezig is en de beide Bleeker-tekeningen een verrassende aanvulling vormen op de al aanwezige Bleekercollectie. De schenking komt juist op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan de invoer van de al aanwezige Bleeker-documenten in de database TUiN.

Ik wil er maar aan toevoegen: Speciale Collecties WUR, niet alleen om er van alles te zien of te halen (info, kennis enz), maar ook om materiaal heen te brengen. Dat gezegd hebbende, ik heb nog een brief van bovengenoemde Otto Schulz. Met zo’n mooi briefhoofd. Moet ik toch maar eens afgeven… JH

 

Goud en Zilverlakense Chineese Faisanten en Carolina Eenden.


De menagerie van Huis te Manpad (Heemstede).  Foto: Jan Holwerda

Soms kom je iets tegen waardoor je terug moet denken aan een eerdere Cascade excursie. Bovenstaande foto is de menagerie van Huis te Manpad te Heemstede. We waren er met de voorjaarsexcursie van 2007.

Ik dacht er aan terug door navolgende advertentie die ik tegenkwam in de Oprechte Haerlemsche courant van 28 maart 1786: Men zal op saterdag, den 8 april, 1786, ’s morgens ten 10 uuren op de Hofstede ’t Huis te Manpadt, buiten Haarlem, onder Heemstede, publiek verkoopen: een uitmuntende party gezonde Goud en Zilverlakense Chineese Faisanten, Carolina Eenden en ander Land en Watergevogelte ; breder by Notitie vermeld, die in tyds te bokomen zal zyn op de voorsz. Hofstede….

Wat je dan bij al dat exotische gevogelte op een particulier buiten moet voorstellen laat Isaac de Moucheron met zijn vogelvijver bij kasteel Heemstede mooi zien.  JH


Vogelvijver bij kasteel Heemstede (ca. 1697), Isaac Moucheron  Bron: Teylers Museum.

Kinderspeelhuisjes op buitenplaatsen.


Het kinderspeelhuisje van Jagtlust te ‘s-Graveland.

Op een aantal (buiten)plaatsen staan er nog kinderspeelhuizen. Maar waar en hoeveel er nog zijn is onbekend. Het doel van Christine Sinninghe Damsté is een overzicht te krijgen van speelhuizen en hun geschiedenis. En dan niet alleen waar ze staan, maar ook wie er in gespeeld hebben. Feiten, foto´s & afbeeldingen en verhalen, alles wat u maar heeft of weet is welkom. Maar neem vooral ook een kijkje op de website zelf: kinderspeelhuizen.wordpress.com. Om te zien welke buitenplaatsen een kinderspeelhuisje hebben of hadden. U kunt zelf reacties toevoegen. Of stuur een mail naar christinedamste@home.nl.  JH


Huize Geerestein (Woudenberg) met kinderspeelhuisje Heiligerlee.

Plans of Teekeningen van J.D. Zocher sr.

In de Opregte Haarlemsche Courant van 12 juni 1817, enige weken na het overlijden van J.D. Zocher sr. op 15 mei 1817, staat een oproep, vast namens J.D. jr. Het zal hem vast om de business gaan, maar ook zou je mogelijk kunnen zeggen dat ook hij al op zoek was naar de ontwerpen – Plans of Teekeningen – van zijn vader. Twee eeuwen later zoeken we nog steeds!
Dat gezegd hebbende, in 2017 is het dus 200 jaar geleden dat Zocher sr. overleed. Misschien wat overdreven om er direct een themajaar van te maken, maar een mooie gelegenheid om wel iets te doen.

Ook nog even de oproep:
Alle de geenen, welke iets te pretendeeren hebben van, ofte verschuldigd zijn aan, den Boedel en Nalatenschap van wijlen den Architect JAN DAVID ZOCHER, gewoond hebbende te Haarlem, en onlangs overleden te Zoestdijk, gelijk ook die geenen, welke met dezelve eenige zaaken heeft uit en open staande gehad, ofte eenige Papieren, Plans of Teekeningen dezelve concerneerende, onder zich zoude hebben; worden verzocht daarvan ten aller spoedigste vrachtvrije op en aangifte te doen, ten Kantoore van den Notaris JACOB SCHOLTING, te Haarlem.

Een ouwe (al bekende) Zocher zag ik een aantal jaren geleden op de Lodewijk Napoleon tentoonstelling op Paleis Het Loo (toevallig wel onze eerste koning, maar minder publiek trekkend dan de jurk van Maxima): het ontwerp van Zocher sr. voor de tuin van Huis ten Bosch (1807). Een kaart van 67 x 247 cm! Hij ligt in het Nationaal Archief, maar recent kwam ik ‘m als scan tegen in de Haagse beeldbank. Kijk, dan kun je ook nog lekker inzoomen, klik hier.  JH


Ontwerp tuin Huis ten Bosch (1807), J.D. Zocher sr.  Bron: Haagse beeldbank.

Foto’s en filmpje van Cascade Midsummernight 2013.


Bij de veldvijvers ten noorden van Paleis Het Loo.  Foto: Niek Ravensbergen.

Niek Ravensbergen had het materiaal allang aangeleverd. De webmaster moest het alleen nog plaatsen, daar moet je gewoon even tijd voor nemen. Maar zie, en voor een ieder die er was, zie terug, beelden van Cascade’s midsummernight 2013.

Ga naar Album; de laatste afbeelding geeft het filmpje met het uitrijden van de laatste kuipplant.

Vlaskamp twittert en facebookt.

In dec 2010, schreef Carla een weblog over Bloggen of Twitteren. Ook LinkedIn kwam ter sprake; Facebook werd niet genoemd. Nu zijn we anderhalf jaar verder en deze en gene in onze tuinhistorische wereld, bedrijfsmatig of privé, heeft een Facebook page, Twitter account, LinkedIn account, Weblog en/of Website. Wie kan het allemaal nog bijhouden?

Twee weken geleden was ik op het mini-symposium ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’, georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland. Naast de interessante bijdragen en workshops/excursie kwam nog wat anders naar voren: Gerrit Vlaskamp, al meer dan 100 jaar dood, twittert en geeft 49 volgers. En ja, hij heeft ook een eigen Facebook page en al meer dan 150 vrienden. En natuurlijk een website: www.gerrit-vlaskamp.nl.
Allemaal bijhouden en nakijken hoeft niet, de drie bieden meer van hetzelfde, maar hebben ieder hun eigen toetertjes en belletjes (via de een snel op de hoogte, een tweede met makkelijk reageren en de derde met meer inhoud).
En volgend jaar is er lekker, en noem het maar ouderwets, een tentoonstelling over Gerrit Vlaskamp in het Fries Museum en komt er ook een lekker ouderwets boek, dus niet zo’n nieuwerwets eBook.  JH

Cascade bulletin, register 2002-2013.

Een reeks aan artikelen uit het Cascade bulletin is digitaal beschikbaar, zo ook het register van 1991 t/m 2001. Een register maakt de artikelen nog toegankelijker. Na weer 11 jaar bulletins heeft Arinda van der Does een volgend register samengesteld, het register van 2002 t/m 2012. Deze keer niet als bulletin, maar nu als PDF. Voor een ieder te downloaden en naar believen te printen.