Daar wordt je nieuwsgierig van

Op de site van Rhederoord  kwam ik onder Welcome / Nieuws het volgende tegen :

Subsidie park
We hebben een subsidie gekregen om de vitaliteit van het Petzold park te onderzoeken. Het ontwerp van Eduard Petzold en de huidige staat van het park van Rhederoord dienen als pilotproject voor alle andere Europese  Petzoldparken om deze bijzondere landschapstuinen te laten voortbestaan (20/4/2006)

Het enige dat ik verder op internet vond is een subsidiebericht, in kader van Belvedere-regeling, voor project ‘Nieuw leven voor Petzoldparken’ van de Stichting Beheer Landgoed Rhederoord met als omschrijving ‘Onderzoek naar de ontwerpprincipes van de landschapsarchitect Petzold en de toepassing kennis van deze principes in de renovatie van Petzoldparken’  JH

Rhederoord

Rhederoord (De Steeg), Ontwerp in plattegrond, C.E.A. Petzold (1868)
Bron TUiN: historische en bestaande tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland (Wageningen UR)

Cascade Nieuwsbrieven en Bulletin

Behalve deze weblog hebben we zoals u wel weet ook de Cascade website. De laatste is veel statischer, maar af en toe kent deze ook een uitbreiding. Onder Nieuwsbrief is nu ook het onderdeel Bulletin opgenomen. Het register van het Cascade Bulletin is hier te vinden. Verder is er een 3-tal artikelen welke via deze page te downloaden is (de 3 zijn onderstreept en lichtblauw). Tot slot is de meest recente Cascade nieuwsbrief, zomer 2006, toegevoegd.

(gebruik Refresh, Reload of F5 om zeker te zijn dat je de meest recente versie van die page bekijkt)  JH

Open Monumentendag

 Zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag. Via Zoek Open Monumenten valt er vast iets in de buurt te vinden dat normaal gesproken niet te bezoeken valt. Of anders kijk ‘in Zoek’ eens via Type Monument ‘Kasteel of buitenplaats’ of ‘Monumentaal groen’.

Ik wil ook even onze zuider- en oosterburen noemen. Cascade mag zich dan concentreren op de Nederlandse tuinhistorie, maar was Vlaanderen niet deel van de Zuidelijke Nederlanden? En heeft Nederland niet een hele sterke link met o.a. het Duitse Kleef?

 De Open Monumentendag Vlaanderen wil ik noemen omwille van wat documentatiemateriaal. Het thema is ‘Import-Export’, belicht vanuit vele hoeken, o.a. ‘exotische beplanting en bebouwing in historische tuinen en parken’. Er zijn een aantal interessante Themateksten en er is een Prikkelbrochure

 

 Aanleiding tot het noemen van de Tag des offenen Denkmals is het thema ‘Rasen, Rosen und Rabatten xe2x80x93 Historische Gärten und Parks‘ (en daar hoef ik niets aan toe te voegen…)

Via Programm valt vast iets in de grensstreek te vinden (bv in Kleve)  JH

Duno (Doorwerth)

Bron: marktplaats.nl

In een eerdere weblog, 26 maart 2006, noemde ik al materiaal van Waterschap Vallei & Eem met tuinhistorische krenten.

Hun meest recente nieuwsbrief, Juni 2006, noemt o.a. Duno met zijn sprengen, watervallen, namaakrotsen (beton op geraamte van kippengaas) en de cementrustieke wenteltrap ; H.Copijn en S. Voohoeve (zie reorganisatieplan in TUiN)  worden als tuinarchitecten genoemd.

Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen doet op dit moment onderzoek naar de cultuurhistorie van de Duno. Hierin worden alle tuinelementen en de cementrustiek geïnventariseerd. Hierna wordt een plan voor herstel gemaakt. Ikzelf denk dat het woord consolidatie meer van toepassing zal zijn.

Verder worden in de nieuwsbrief ook andere landgoederen kort doorgenomen en worden ook J.D. Zocher jr. en L.A. Springer als tuinarchitecten die in dit deel van de Veluwezoom hebben gewerkt, genoemd.  JH

Bron: tijdschrift Buiten (1910)

Fiets & wandelexcursie ‘s-Graveland (Natuurmonumenten)

Vandaag deelgenomen aan de groen (begroeiing) / rode (bebouwing) fiets & wandelexcursie over en langs de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Georganiseerd in het kader van de tentoonstelling ‘Het geluk van de tuin’ te Hilversum. Uitgevoerd door Natuurmonumenten en wel onder de deskundige en enthousiaste (bege)leiding van de heren van Galen Last enRijneveld.

Via Schaep en Burgh, Boekesteijn, Spanderswoud, Hilverbeek, naar Gooilust en tot slot ook nog een blik achter Westerveld.
Een fantastische mix van cultuur en natuur, van groen en steen, van historie, het nu, de plannen en de zorgen om de toekomst. Een mooie volle dag en nog niet eens alles gezien…

En dat alles op de enige mooie dag van deze week, met een middagzon die pikte en een lunch in de buitenlucht bij tuinderij Land- en Boszigt.

30 September volgt een nieuwe excursie-kans; ik zou zeggen grijp ‘m!!  JH

Lezingencyclus, kasteel Cannenburch (Vaassen)

De site Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen vermeld een ‘Lezingencyclus, kasteel Cannenburch‘. 4 Lezingen, op de woensdagavonden van september, vanaf 20:00 op kasteel Cannenburch (Vaassen):

6 sept: Instandhouding en restauratie, Huizen en Tuinen op de Veluwe, prof. dr. J.C. Bierens de Haan
13 sept: De bewoners van de ‘adellijke’ huizen op de Veluwe tot het eind van de 18de eeuw, drs. R.M. Kemperink
20 sept: Kasteel Cannenburch en zijn bewoners, drs. J.R. Jas
27 sept: Zo mooi is de Veluwe nog, J.S. Dansen   JH

Natuurlijke verwantschap. Over tuin- en landschapsarchitectuur

De weblog van 19-feb-2006 kondigde de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Tuin- en Landschapsarchitectuur door Prof.dr. Erik A. de Jong al aan. Hier is de tekst van zijn oratie ‘Natuurlijke verwantschap. Over tuin- en landschapsarchitectuur‘ (Universiteit Leiden).

In een zucht ook het interview ‘De tuin als beschavingsideaal‘ met Erik de Jong in Forum der Letteren (nieuwsbrief faculteit der letteren).

Schoonoord (Zeist)

In de weblog van 26-dec-2005 over een lezing van Willem Overmars gegeven in het kader van de opleiding ‘Tuinkunst & Parken, historie en instandhouding’ noemde ik al zijn onderzoek naar landgoed Schoonoord te Zeist.

Nu vond ik, op de site van zijn Adviesbureau De Wildernis, Schoonoord terug, het rapport, maar ook allerlei (digitaal) kaartmateriaal als gebruikt in het onderzoek. Iedere kaart is in een 3-tal versies; klein, groter, grootst (printkwaliteit). Een specifiek onderdeel is de inmeting van het bestaande padenpatroon/verloop en een vergelijking met een oude kadastrale kaart. Alles bij elkaar zeer fraai materiaal!!  JH

‘Het grootste gat in ons geheugen ontstaat nu’

Erfgoed Utrecht kent de publicatie erfgoedblad GM2. Nummers kunt u downloaden via hun site.

Het laatste nummer, GM2 zomer 2006, kent een aantal interessante (korte) artikelen. Bv. ‘Bosbouw op de Utrechtse Heuvelrug’ (geschiedenis van bosbouwontwikkelingen en verklaringen) en ‘De Lange Duur’ (Landschap en geschiedenis) met de opmerking ‘Het in verband brengen van de menselijke geschiedenis in relatie met het landschap raakt wat meer ingeburgerd…’.

Maar mijn voornaamste reden tot het noemen van dit nummer is de tekst ‘Het grootste gat in ons geheugen ontstaat nu’ uit het artikel ‘Hoe duurzaam is digidating?’. Over de ‘vergankelijkheid’ van websites en hun inhoud. De informatie van nu (websites) is de historie van straks, echter een historie die niet meer te vinden zal zijn…

Het grootste gat in ons geheugen ontstaat nu. Het bewaren van de eigen website is voor particulieren al een brug te ver, laat staan het bewaren van webmateriaal van derden. Ook bijna alle traditionele erfgoedinstituten lopen met een grote boog om webarchivering heen, ondanks de aanmoedigingen van de Europese Commissie die archieven, bibliotheken en musea aanspoort xe2x80x98digitaal erfgoed in ál zijn verschijningsvormenxe2x80x99 serieus te nemen.

…mogen graag verwijzen naar de brand in de uit de derde eeuw voor Christus stammende bibliotheek in Alexandrië. De vlammenzee vernietigde in één keer alle 500.000 boekrollen, en daarmee de vastlegging van de toen bekende beschaving. …voorkomen dat een dergelijke ramp het web – in de ogen van de oprichters de belangrijkste bron van hedendaagse cultuur – zou kunnen treffen.  JH

‘De Integrale Beplantingsmethode’

Navolgende inleiding en vragen zijn van Henk Rampen:

Begin dit jaar promoveerde Frits Ruyten op het onderwerp ‘De Integrale Beplantingsmethode’ (voor promotie-nieuws klik hier). Een methode die inhoudt dat je bij de aanleg van parken en plantsoenen grote "volwassen" bomen en struiken gebruikt en die meteen op eindafstand plant. Dus niet 1 X 1 maar 10 X 10 bijvoorbeeld. Helemaal nieuw is die methode overigens niet. Ze werd ook in het verleden wel toegepast. Bijvoorbeeld bij de aanleg van het park bij kasteel de Haar. Ook herinner ik me dat in de 60er jaren in Eindhoven een park is aangelegd waarbij de heesters op zodanige afstand werden geplant dat ze, niet gehinderd door de buren, hun volwassen omvang konden bereiken.

Wie kent nog meer voorbeelden van een dergelijke aanpak en wat is het resultaat?
Is de methode ook aan te bevelen / bruikbaar bij het restaureren van historische tuinen en parken?

Een samenvatting en de dissertatie zelf zijn te vinden via Wageningen UR publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/346249 (aldaar klik abstract en/of full text)

Uw reactie gaarne onder Reacties of naar Henk Rampen, email zichtas@xs4all.nl  JH