Lindenkom op wapenschild


Wapen van Over de Linden, met lindenkom.

Zat wat te bladeren door ‘google afbeeldingen’ en zag bovenstaand wapen of wapenschild van Over de Linden. Geinig, een tuinhistorische element, te weten een lindenkom, in een wapen. Wie weet er nog een? (en dan niet op het niveau van een boom of zo).
Jan Holwerda

Informatie gezocht over J.J. Schipper en G.J. Pannekoek

(OVERGENOMEN van NVTL)

Een vraag van Jan Keizer die onderzoek doet naar de tuinarchitecten J.J. (Jan Jacob) Schipper en G.J. Pannekoek. Hij is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over deze heren en hij ontvangt graag vrijblijvend advies op het gebied van restauratie van historische plantsoenen.

Schipper en Pannekoek zijn de schrijvers van de studieboeken “Ontwerpen, aanleggen en beplanting van tuinen” geschreven, later “Tuinen” genoemd, bestaande uit meerdere delen en vele oplages en herdrukken. De boeken zijn van 1939 tot waarschijnlijk 1992 uitgegeven.

Schipper is in 1908 geboren. Hij heeft rond 1963 in het bestuur van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) gezeten. Hij was hoofd der plantsoendienst voor de gemeenten Sneek, Groningen, Schiedam en Haarlem en maakte deel uit van de hoofd en nevencommissie van de Floriade in 1960. Hij zou tevens ergens leraar zijn geweest. In 1973 is hij met pensioen gegaan na zijn dienstverband voor de gemeente Haarlem. Over zijn compagnon G.J. Pannekoek is nog weinig bekend, maar het kan mogelijk leiden naar meer informatie over Schipper.

Heb je meer informatie over Schipper en/of Pannekoek of wil je meer weten over het onderzoek? Wil je kort advies geven op het gebied van restauratie van historische plantsoenen? Neem dan contact op met Jan Keizer.

Wiebe Adema symposium 19 november 2021

(OVERGENOMEN)

Van leven op de edele state naar visie op landschap en erfgoed
De aanleiding voor dit dagsymposium is de boekpublicatie Dekema State Jelsum – Biografie van een landgoed in juli 2020. De auteurs Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus schreven deze landgoedbiografie die vele facetten behandelt van het leven zoals dat zich eeuwenlang op deze ‘edele state’ in Friesland heeft afgespeeld. De studie omspant ook een rijke geschiedenis van een state die model staat voor vele andere in het vroegmoderne Friesland. In zijn recente geschiedenis laat het zowel veranderingen op het vlak van erfgoed- als landschapsbeheer zien. Tijdens deze studiedag komt in acht beknopte presentaties een scala aan thema’s voorbij dat verleden, heden en toekomst van dit monumentale erfgoed helder belicht.

Sprekers zijn Piet Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lenneke Berkhout (sKBL), Eline van den Berg (Keramiekmuseum Princessehof), René Dessing (stichting Erfgoed Landfort, Megchelen), Yme Kuiper (RU Groningen), Willemieke Ottens (RU Groningen), Meindert Schoor (Waddenacademie) en Sanny de Zoete (Dutch Design Damast Delft). Dagvoorzitter is Geart de Vries (oud-directeur Historisch Centrum Leeuwarden).

DATUM: Vrijdag 19 november 2021
LOCATIE: Campus Fryslân Leeuwarden
AANVANG: 10:00 uur
EINDE PROGRAMMA: 16:30 uur
BORREL FRIES MUSEUM: 16:30 uur – 18:30 uur
DEELNAMEKOSTEN: € 25,- p.p. (incl. koffie/thee, lunch en borrel)
ORGANISATIE: Stichting Dekema State in samenwerking met sKBL.

Voor meer over het programma en voor aanmelden, zie hier.

Geen dampalen, geen tuinbeelden, maar haardsteunen


Neerlands Volksleven 1920

In Neerlands Volksleven kwam ik bovenstaande afbeelding tegen. Beelden of dampaal-beelden in de tuin van Schultinga te Bedum. Intrigerend dus maar eens verder gezocht. In beeldbank Groningen gekeken. Daar staan beide met een foto in. Geen verdere info. De boerderij Schultinga Bedum valt ook te lokaliseren en via Google Maps en Google View te bekijken. Geen dampaal-beelden te zien.


Uit de Beeldbank Groningen

En nu? Heeft Delpher iets te bieden? Lees dat ze in 1927 op de tentoonstelling Ommelander Borgen stonden. En dat ze geschonken werden aan Museum van Oudheden te Groningen. Dan denk ik gelijk aan de Menkemaborg, in 1921 aan dit museum geschonken. Even een mail gestuurd wat zij weten. Hoe simpel kan het dan zijn… Groninger Museum heeft een online collectie en daar staan ze in.


Uit online collectie Groninger Museum

Haardsteunen van de borg Rikkerda van kolonel Prott in Lutjegast
(hoogte: 116 cm, breedte: 42 cm, diepte: 28 cm).
Na de sloop van de borg Rikkerda kwamen twee beschilderde zandstenen beelden met de voorstelling van een soldaat vrij. Vermoedelijk hadden ze rechts en links de schouw van de borg gesteund. De beelden en een zandstenen leeuw werden gekocht door de eigenaar van de heerd en vroegere borg Schultinga in Bedum. In 1927 werden de beelden en de leeuw door mej. A. Beukema geschonken aan het Groninger Museum. Het wapen op de leeuw verbindt deze drie bouwfragmenten met Rikkerda en niet met de rond 1730 afgebroken borg Schultinga. De beelden waren van 1994-1998 te zien in paviljoen De Lucchi van het Groninger Museum, en voordien een tijd als bruikleen in het Groninger politiebureau.
Jan Holwerda
met dank aan Afiena van IJken-van Zanten, de nieuwe directeur van Museum Menkemaborg