Digitale De Natuur Bezworen.

Voor een ieder die het nog niet in de kast heeft te staan: De natuur bezworen : een inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de middeleeuwen tot het jaar 2005 van Anne Mieke Backer, Eric Blok en Carla Oldenburger-Ebbers uit 1998 is nu digitaal beschikbaar, in e-Depot van Wageningen UR.
Om de afbeeldingen goed weer te geven resulteerde het scannen in een groot bestand, dat daarom in twee delen is gesplitst; downloaden via links in rechtermenu van bovenstaande link.

In het verlengde van het bovenstaande, Carla O. noemde in de meest recente Cascade Nieuwsbrief al de wikipage: Geschiedenis van tuinarchitectuur in Nederland. Noem het een samenvatting van de inleiding met vernoemen van bronnen en links naar digitale bronnen.

En nu WUR genoemd wordt: met ingang van 1 juni 2013 is de leeszaal van Speciale Collecties geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 – 13 uur (de middaguren vervallen dus).  JH

 

Midsummernight 2013, Paleis Het Loo.

De Cascade donateurs hebben een mail ontvangen (of brief indien geen mailadres bekend) met de details betreffende de Cascade Midsummernight 2013. Deze vindt plaats op Paleis Het Loo. Het program omvat o.a. een buffet, een lezing in het kader van de tentoonstelling Het Bloemenpaleis, het uitrijden van de laatste kuip en een rondleiding langs de Veldvijvers. De details en alternatieven voor een ieder die de wandeling niet kan of niet wil maken staan in gestuurde mail/brief.

Zie ook het aanmeldingsformulier (met programma en andere details) en het document bij uw mail. Heeft u de uitnodiging (als donateur) niet ontvangen of vragen? Mail dan administratie@cascade1987.nl.


Bloemenpagode, collectie Paleis Het Loo
Foto: E. Boeijinga

Overijssels symposium ‘Landgoederen met Toekomst’.


Hooge Boekel (Enschede).  Foto: www.architectuurgidsenschede.nl.

Op 6 juni organiseert de provincie Overijssel samen met Het Oversticht (HO) en de Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) het symposium Landgoederen met Toekomst. De provincie Overijssel wil de thema’s die spelen rond landgoederen graag breder onder de aandacht brengen tijdens een symposium met landgoedeigenaren, overheden en overige professionals om de aspecten uit de Landgoederen Agenda te delen, kennis uit te wisselen en bewustwording te creëren. De drie belangrijkste thema’s die tijdens het symposium aan de orde komen zijn: erfgoed en duurzaamheid, verbreding van de economische basis, en landgoederen en gebiedsontwikkelingen, een inventarisatie van het effect van landgoederenzones op ruimtelijke plannen. Na een uitgebreide inleiding op deze thema’s wordt in verschillende deelsessies met kleine werkgroepjes naar praktische voorbeelden en oplossingen gekeken.

Donderdag 6 juni 2013, vanaf 9:30, op landgoed de Hooge Boekel in Enschede. De plenaire bijeenkomst wordt gehouden in de gerestaureerde landbouwschuur op het landgoed. De kleinere werkgroepen vinden verspreid over het landgoed plaats.

Hooge Boekel, Hoge Boekelerweg 255 te Enschede
Opgeven, geen kosten, per mail, vóór 1 juni: secretariaat@oversticht.nl.

Het totale program en de details betreffende de deelsessies vindt u op www.overijssel.nl.

TuinPad is terug, als collectie in de Groenekennis database.

Menigeen kent ‘m vast nog, het jaarlijks overzicht van verschenen tuinhistorische literatuur in het vakblad Groen: Bibliografie van in <jaartal> verschenen publikaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur. De serie startte met het overzicht voor 1986 en eindigde met die voor 2001. In die jaren voor mij de bron om te weten te komen wat er zoal gepubliceerd was. Ik weet nog precies hoe dat ging: uitpluizen die lijsten en zien dat je een en ander te pakken kon krijgen. Weer zo’n verhaal dat begint met ‘Vroeger…’
In 2001 (?) kwamen de titels digitaal beschikbaar in TuinPad: Literatuur over Nederlandse tuinarchitectuurgeschiedenis. Op een gegeven moment stopte ook daar verdere aanvulling. Jammer, jammer was dat. De ‘algemene’ WUR catalogus ging natuurlijk gewoon door, maar het wegvallen van dit specifieke, van dit overzicht, was echt wel een gemis.

Maar nu is TuinPad terug. En hoe! Laten we zeggen TuinPad 2.0, als onderdeel van de database Groenekennis. De details die je verwachten mag, maar ook een korte omschrijving (en dat zijn er veel!) en bv links waar het online materiaal betreft. Een open deur, maar toch even zeggen: die omschrijvingen geven je niet alleen een goed idee over de inhoud, maar nog belangrijker, ze worden ook meegenomen in je zoekopdracht. En aan de linkerzijde mogelijkheden om het zoekresultaat te filteren, op bv medium, jaartal (en dus aantal per jaar), trefwoord, auteur enz enz. Geweldig. Ik blijf maar zoeken, bladeren, lezen, laden. Heerlijk.  Zie TuinPad in Groenekennis database.  JH

Nieuwe kralentuin op de Zaanse Schans.


De kralentuin op de Zaanse Schans in opbouw.  Foto: P.J. van Steenbergen.

Op de Zaanse Schans is een stukje Zaanse tuinhistorie in ere hersteld, een kralentuin. We kennen nog enkele kralentuinen: in Broek in Waterland, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Openluchtmuseum in Arnhem en aan de Lagedijk 100 in Zaandijk. Kralentuinen zijn een typisch Noord-Hollands verschijnsel dat zijn wortels heeft in de Gouden Eeuw, toen de V.O.C. glazen kralen en spiegeltjes als ruilmiddelen gebruikte. De glazen kralen werden toen en later ook gebruikt om er tuinen mee te versieren, als een Hollandse variatie op de Italiaanse en Franse sierbedden gemaakt van mozaïeksteentjes, marmerslag, grind of schelpen. Het waren veelal ronde of stervormige bedden met verschillende patronen van zwartbruine, witte, gebroken witte en helderblauwe glazen kralen in zilverzand.
Naast overzeese handel bestond er in o.a. de Zaanstreek het fenomeen walvisvaart met de verwerking van het walvisvlees in bijvoorbeeld traankokerijen en stijfselmakerijen. Walvisrestanten als botten, ribben en kaken werden soms gebruikt voor o.a. erfafscheidingen en toegangspoorten. De laatste toepassing krijgt ook hier een plek, aan het begin van het centrale pad naar de kralentuin is nu zo’n boog van walviskaken gepland. Of te wel nog een stukje historie dat in ere wordt hersteld.

Een film brengt het creëren van de kralentuin in beeld, zie hier. Nu geen kralen in het zand. Het moet vastliggen, gelijmd dus. De gebruikte kralen hebben overigens de omgekeerde weg gevolgd: waar ze vroeger van hier naar o.a. Indië werden gebracht, komen nu vanuit Indië naar hier.  JH

Symposium Adelsgeschiedenis: Nieuwe beelden van de adel.

Nieuwe beelden van de adel.
Het multidisciplinair adelsonderzoek in de laatste decennia.
Symposium van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
Vrijdag 24 mei 2013, Zwolle, Historisch Centrum Overijssel

Op 12 november 2011 organiseerde de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis een symposium over de stand van onderzoek op het gebied van de (Nederlandse) adelsgeschiedenis in de afgelopen decennia. Bij dat symposium werd met name aandacht besteed aan de historische en sociologische invalshoek. Als vervolg op dat symposium wordt op 24 mei 2013 aandacht besteed aan de belangrijkste andere hulpwetenschappen en hun belang voor de adelsgeschiedenis.

9.45 ontvangst en koffie
10.15 welkom door Redmer Alma, voorzitter van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
10.20 inleiding door de dagvoorzitter, Ben Olde Meierink (St.Wg. Adelsgeschiedenis/NKS)
10.30 prof. dr. Yme Kuiper (R.U. Groningen), Adel tussen feit en fictie. Herinnering en identiteit in historisch – antropologisch perspectief
11.00 prof. drs. Hans L. Janssen, drs. Wendy Landewe en ir. Taco Hermans (NKS/Kastelenlexicon Nederland), 50 jaar kastelen onderzoek in Nederland in een internationale context (aansluitend presentatie van het Kastelenlexicon Nederland)
11.45 vragen en discussie
12.00 lunch
13.00 dr. Elyze Storms-Smeets (R.U. Groningen/Gelders Genootschap), De iconografie van het landschap. Adellijke landgoederen en de Veluwezoom in de 18e en 19e eeuw
13.30 drs. Wim Meulenkamp, Honderd jaar Nederlandse tuingeschiedschrijving
14.00 dr. E. Koldeweij, (RCE), De kern van kastelen en buitenplaatsen. De positie van interieurs en interieur – onderzoek in het Nederlandse erfgoedveld
14.30 thee
15.00 prof. dr. Rudi Ekkart, Recent onderzoek naar adellijke portretten
15.30 Redmer Alma (St.Wg. Adelsgeschiedenis), Heraldiek en memoriecultuur
16.00 slotdiscussie
16.35 afsluiting
16.45 borrel

De kosten voor dit symposium, inclusief koffie, lunch, thee en afsluitende borrel, bedragen € 37,50 per persoon. U kunt zich voor dit symposium aanmelden tot 17 mei 2013 via info@adelsgeschiedenis.nl en de aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op het ING-rekeningnummer 65.60.463 t.n.v. de Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. ‘Symposium 2013’.
Mocht u onverhoopt op het laatste moment door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan het symposium, dan is restitutie van de deelnemerskosten alleen mogelijk bij afmelding vóór 17 mei indien de begroting dat toelaat.

Bezoek Beeldentuin Het Nijenhuis te Heino.

In het voorjaar en tegen de zomer verschijnen er elk jaar weer aankondigingen over beeldententoonstellingen. Vooral buitenplaatsen laten zich tijdelijk opsieren met beelden(groepen), in de hoop dat de tentoonstelling mensen zal trekken en geld in het la’tje zal brengen. Denk aan de beeldententoonstelling op Soestdijk enige jaren geleden, en bijvoorbeeld aan beeldententoonstellingen op Neercanne te Maastricht of op Beerschoten in De Bilt, om er maar enkele te noemen. Hèt beeldenpark van Nederland is natuurlijk die bij het Kröller-Müller Museum, ontworpen door J. T. P. Bijhouwer en voorgedragen als rijksmonument.

  
Links: Ontwerp van de beeldentuin van Het Nijenhuis door Frans Beune, Assen. Noorden beneden (klik hier voor grotere weergave van ontwerp). Rechts: zicht op de nieuwe westelijke beelden-buitenzaal.

Kasteel Het Nijenhuis doet nu ook vreselijk zijn best een ‘nationale’ beeldentuin te worden. Ik was er laatst bij de opening van de bijzondere tentoonstelling Dolce Vita, met schilderijen (door het hele kasteel gehangen) van de kunstschilder Hieron Pessers (1939-2004). Om een idee te krijgen van zijn werk, tik dan de naam Hieron Pessers in de Google zoekbalk in, en vervolgens op Afbeeldingen drukken bovenin.
Na afloop werd ik de zijtuinen (vroegere moestuinen) ingezogen door opvallende en soms immens grote beelden van allerlei interessante kunstenaars. Kijk zelf maar eens naar foto’s van de sinds 2012 compleet vernieuwde beeldentuin.

Maar het meest interessant vond ik het tuinontwerp, dat van Frans Beune uit Assen bleek te zijn. Mensen die al eerder in het Nijenhuis geweest zijn zullen zich de opstelling van de beeldengroep van Jan Bronner uit de Camera Obscura herinneren in de oostelijke zijtuin (op het ontwerp het linker gele vierkant). Frans Beune heeft nu deze oostelijke buitenzaal gespiegeld naar de westelijke zijtuin en daar een nieuwe buitenzaal gemaakt (het rechter gele vierkant in het ontwerp). Langs de randen van deze beeldenzalen en overigens ook elders in de beeldentuin staan overal paren witte stoeltjes. Een werkelijk vermakelijk gezicht en in de zomer vast heel functioneel. De beelden, mooi interessant? Je moet er van houden, niet expliciet passend op een buitenplaats, maar wel passend in het tuinontwerp van Frans Beune. CO.

Update renovatiewerkzaamheden Het Loo.

Even weer wat foto’s (hoog tijd) betreffende de renovatie op Het Loo, na die van
18 feb, 26 feb en 7 mrt.

 
Links: COR-TEN-staal delen waarmee de parterre zal worden opgebouwd.
Rechts: een van de puzzels is gelegd.

 
Links: een stapel ‘modules’ van COR-TEN-staal banden op geperforeerde plaat.
Rechts: de ‘modules’ worden aaneengelegd.


Het ‘fundament’ ligt, inplant van  Ilex crenata ‘Dark Green’ is de volgende stap.

Foto’s: twitteraccount @TuinenHetLoo.