Aan de Stichtse Lustwarande 3

OVERGENOMEN (Uitgeverij Nabij producties)

Dit derde deel van de serie Aan de Stichtse Lustwarande biedt de lezer opnieuw een prachtig beeld van de ontstaansgeschiedenis en de bewoners van 25 bekende en onbekende landgoederen, buitens en villa’s in de Stichtse Lustwarande.
Auteur Annet Werkhoven diepte informatie op uit archieven en literatuur, maar voerde ook veel gesprekken met de huidige bewoners of gebruikers. De geschiedenis van de huizen komt daardoor tot leven.
Uniek aan dit derde deel is dat bij diverse hoofdstukken een QR-code is opgenomen, waarachter een filmpje zit over dat landgoed. In die filmpjes wordt een bijzonder verhaal verteld dat niet in de tekst vermeld staat. Hiermee worden de deuren op bijzondere wijze geopend voor iedereen!

Annet Werkhoven, Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s (deel 3), ISBN 9789492055590, 168 pp., € 19,95

Voor 1e deel zie bericht 16 juni 2017.
Voor 2e deel zie bericht 15 november 2017.

Facebooktwitterlinkedinmail

Jupiter terug in Arnhem

Arnhem en groen is een twee-eenheid. Niet alleen in de directe omgeving, maar ook direct rond het centrum in de vorm van een gordel van singelparken op de plaats van de oude vestingwerken. In dit langgerekt licht gebogen plantsoen staan zes tuinbeelden (en daarnaast ook nog twee fonteinen en een siervaas). Deze beelden maken deel uit van een groep van oorspronkelijk acht, in 1710-1713 vervaardigd door Ignatius van Logteren. Na allerlei omzwervingen hebben zes van die beelden sinds enige jaren weer een definitieve plaats in het plantsoen. Het zijn beelden van Juno, van Neptunus en Venus, van Pluto en Proserpina, en van een Bacchante (het beeld van Juno is recent beschadigd en wordt op dit moment weer gerestaureerd). De andere twee, van Jupiter en van een Bacchus, zijn in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.

In het Arnhemse is recent het idee opgevat om het tijdens de slag om Arnhem in september 1944 vernielde beeld van Jupiter, als kopie, terug te brengen in Arnhem. Een project is opgezet, oud beeldmateriaal verzameld, Ton Mooy bereid gevonden de kopie te maken en de gemeente betrokken. Alleen de financiering behoeft nog invulling… Als onderdeel van dit project is ook de website jupiter-arnhem.nl opgezet. Want hoe gemakkelijk is het te verwijzen naar een website met alle projectinfo, de historische informatie en lekker veel beeldmateriaal.

Hieronder na even wat andere lekkere sfeerbeelden van de toenmalige Janssingels.

Facebooktwitterlinkedinmail

Jaarboek Virtus online

U vast ook bekend, Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis. Opgericht in 1993 met als voornaamste doel het bevorderen van onderzoek naar en kennis over de geschiedenis van de (Nederlandse) adel. Dit doet de werkgroep door middel van het uitgeven van het Jaarboek Virtus en monografieën in de Reeks Adelsgeschiedenis.

Door de jaren heen meerdere jaarboeken Virtus wel nagelopen op hun inhoud en interessant klinkende titels eruit gepikt. Nu staat Virtus online, vanaf 1993 t/m 2017. Van cover tot cover ga ik ze niet allemaal lezen, maar online nalopen ga ik nu wel doen. Overigens, in het rechtermenu staan opties om ook gesorteerd op auteur en titel te bladeren.

Facebooktwitterlinkedinmail

Feiten of fictie. Is er ruimte voor de wetenschap in publiekspresentaties?

(deze keer niet of nauwelijks groen gekleurd naar het lijkt, toch even melden)

Platform Kastelen & Buitenplaatsen
30 november 2018 – 13:00 tot 17:30
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Het platform Kastelen & Buitenplaatsen van vrijdagmiddag 30 november gaat over de publiekspresentaties op kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken en in hoeverre wetenschappelijk onderzoek daarin tot uitdrukking komt. Welk beeld hebben wij van tijdvakken als de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, van het leven op het kasteel en van het gebruik van het landgoed en strookt dat beeld met recent onderzoeksresultaten? Welk verhaal vertellen publiekspresentaties? Heeft het publiek eigenlijk wel behoefte aan ‘de waarheid’, of zien zij graag een ‘geromantiseerd’ beeld? En… is dat erg? In verschillende lezingen zal nader op deze en andere vragen worden ingegaan.

13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 * Opening en inleiding op het programma, dr. Fred Vogelzang, medewerker Wetenschap en projecten, NKS Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, dagvoorzitter
* Erfgoed als ensemble: ‘case study’ ARTIS, prof.dr. Erik de Jong, hoogleraar Cultuur, landschap en natuur, Universiteit van Amsterdam (UvA) (keynote speaker)
* Onderzoek en Presentatie bij Geldersch Landschap & Kasteelen, drs. Jorien Jas en drs. Marieke Knuijt, conservatoren, Geldersch Landschap & Kasteelen
15.10 Theepauze
15.40 * Zand- en luchtkastelen: hoe zien wij middeleeuwse kastelen en hun bewoners?, drs. Jan van Doesburg, specialist archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Events at Castles and Country Houses. Connections between Historical Locations and Public Events, Emma Storms en Sara Helin-Long
* Wetenschap de ivoren toren uitgejaagd: Voetnoten bij het NWO-onderzoeksproject “Kastelen voor iedereen”, prof.dr. Hanneke Ronnes, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van Europa, UvA, en hoogleraar Historische Buitenplaatsen, RU Groningen
* Discussie
16.55 Speakerscorners en afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 Netwerkborrel

Facebooktwitterlinkedinmail

Designed Landscapes – Brussels 1775-2020


Warandepark Brussel

(OVERGENOMEN)
Met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) en Brussel als een van de twee regeringscentra in het achterhoofd deze tentoonstelling toch even vermelden:

Designed Landscapes biedt een ongeziene blik op het landschap van het Brussels Gewest en de unieke geschiedenis van haar openbare parken en tuinen. Via tal van originele en in vele gevallen nooit eerder getoonde documenten geeft de tentoonstelling een totaaloverzicht van de Brusselse landschapsrealisaties tussen 1775 en vandaag, haar auteurs en de historische en politieke context. Ze plaatst de Brusselse ontwerpen ook in een internationale, culturele context en laat haar licht schijnen op de typische instrumenten van de landschapsarchitect.

16 november 2018 – 31 maart 2019
dinsdag-zondag 10:30 – 18:00
CIVA Kluisstraat 55 Brussel
Volwassenen € 10

Zie ook CIVA

Facebooktwitterlinkedinmail