Poseidon (Neptunus) en Amhytrite in Hoorn

Naar aanleiding van het interessante relaas van Lucia Albers over Amphytrite in Cascade bulletin voor tuinhistorie nr.1/2006 het volgende:

Op 10 september j.l. zag ik in de Nieuwstraat te Hoorn een schitterende zeventiende-eeuwse gevel met Poseidon (Neptunus) en Amhytrite. Poseidon met een gouden drietand, Amphytrite met, in haar geheven hand, een gouden scheepje. Maar bovendien lag in de schoot van Amphytrite een lange staf met bovenaan drie dwars-‘balkjes’ zoals bij een kruis. Van onder naar boven eerst de breedste, dan een maatje korter, de bovenste het kortst. Ik ben er niet achter gekomen wat dit voorstelt. Nu komt ’trite’ overeen met ‘derde’, en van de vier hoofdelementen waaruit het universum is opgebouwd (aarde, lucht, water, vuur) is water het derde element. En Amphytrite had drie kinderen. Of er een verband kan zijn met die drie balkjes weet ik niet.

Overigens, het pauselijk kruis heeft diezelfde drie balkjes, maar dat heeft hier niets mee te maken uiteraard. Die pausen doen maar…

Wat mij opviel in het bulletin is dat de redactie naar Lucia refereert als ‘restaurateur’. Nog afgezien van het feit dat ik niet geloof dat Lucia zich zo aankondigt, is in het taalgebruik het woord restaurateur gemeenlijk voorbehouden aan iemand uit de horeca. Zij die ambachtelijk het beroep van restaureren uitoefenen, bijvoorbeeld een beeldhouwer, noemt men een restaurator.

Joost S.H. Gieskes


Foto: Diana van den Hoogen (klik foto voor grotere weergave)