Lezing en rondleiding restauratie kasteel De Haar


Kasteel De Haar in de steigers  Foto Marcelle Mocking / kasteel De Haar

Woensdagavond 27 en donderdagavond 28 juni is er een presentatie over de restauratie van kasteel De Haar door Cor Bouwstra, de restauratiearchitect van De Haar. Een presentatie waarin veel wordt getoond. Het Cuypersarchief van de herbouw van De Haar is namelijk grotendeels bewaard gebleven. U kunt op de tekeningen en foto’s zien hoe de ruïne werd omgetoverd in het luxueuze buitenhuis van ongekende omvang. Er zijn tevens talloze ontwerptekeningen van het interieur, de decoratieve elementen en het meubilair voor handen. Vooral de decoratieve elementen in het kasteel zijn de moeite van het bekijken waard. Bijna alles is nog aanwezig en in goede staat.
In verband met de hedendaagse functies van het kasteel, nog altijd de bewoning, maar daarnaast ook de ontvangsten, evenementen en de museumfunctie komt de huidige restauratie in een ander daglicht te staan. Hoe ga je daar mee om?

Na de presentatie volgt een rondleiding door het kasteel waarbij vooral gekeken wordt door de bril van de restauratiearchitect. U komt in ruimten die gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor publiek maar die juist vanwege de problematiek rondom de restauratie interessant zijn. Er zal speciaal gewezen worden op de gedetailleerde decoraties.

Zie website kasteel De Haar en dan Prive op visite > Dagbezoek (of NAI)

Woensdag  27 juni 2007: 19:30-21:00 uur (incl. pauze) ; nog 86 plaatsen
Donderdag 28 juni 2007: 19:30-21:00 uur (incl. pauze) ; nog 33 plaatsen
Verzamelpunt de kapel van kasteel De Haar (in de tuin), Haarzuilens
Kosten lezing en rondleiding: 15 euro
Reserveren online via het Rijksmuseum