Kassen Oude Hortus Utrecht in volle glorie hersteld

Ublad online vermeldt dat de oudste Hortuskassen van Nederland definitief van de ondergang zijn gered. De Utrechtse Universiteitskassen werden de afgelopen drie jaar grondig gerestaureerd en heringericht. Een zoektocht naar financiering van vijf jaar ging hieraan vooraf.

De Jugendstil-achtige kassen die jaren lagen te verpauperen, hebben hun oude glans herkregen en vormen nu een karakteristiek samenspel van lichtblauwe geklonken ijzeren spanten, roestbruin hardhout en vooral heel veel glas. 

De opening is 7 mei, maar voorafgaand is er de Kassenweek 2007 met zondag 6 mei een reeks van korte lezingen en workshops, zie programma kassenweek.  JH

Bron afbeelding Kaswandelen in Utrecht, Trouw

Nog vier kabinetjes

Vorige week was er reeds een reactie op het artikel van Heimerick Tromp over de relatie tussen de vrijmetselarij en vernieuwende tuinarchitectuur in de tweede helft van de 18de eeuw (in meest recente Cascade bulletin). In die weblog had ik een shot uit de kaart van Beeckestijn opgenomen, die van de bloemwaaier met de 4 kabinetjes (zie weblog 24 apr. 2007).

Heimerick zelf heeft ook een reactie op het meest recente bulletin en wel n.a.v. de kaart van de tuinen van Het Loo door T. Henry Reetz : ‘…een interessante nieuwe kaart van het Loo: kijk eens naar de vorm van de vier kabinetjes, in het bosquet links beneden (in de tuin van het oude Loo, zo ongeveer) …’.
Zie uitsnede links en voor de gehele kaart zie weblog 14 nov. 2006.

En zo kun je naar een kaart kijken en toch niet zien, of dringt niet door wat je ziet. Tot nu.  JH