Beheervisie landgoederen Oud-Amelisweerd, Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen


Zichtlaan Nieuw-Amelisweerd

September vorig jaar was het 25 jaar geleden dat de actievoerders letterlijk het bos van Amelisweerd uitgemept werden en Landsadvocaat De Wijkerslooth bij hervatting van het op die dag lopende kort geding sprak: xe2x80x9cIk kan u mededelen dat het bos er niet meer is" ( ‘Amelisweerd’ 25 jaar geleden).

Nu maakt Vrienden van Amelisweerd zich opnieuw zorgen. In opdracht van de gemeente Utrecht is een beheervisie voor de landgoederen Oud-Amelisweerd, Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen samengesteld; door Klingen Bomen, Michael van Gessel en Staro Bos- en Natuurbeheer. Verschillende onderdelen van deze visie roepen bij verschillende betrokkenen en belanghebbenden verschillende reacties op. Deze staan niet alleen als bijlage in de visie, maar komen nu ook in de m.n.l lokale pers naar voren.

Als gezegd Vrienden van Amelisweerd is een van de partijen met zorgen. Over o.a. het verplaatsen van de parkeerplaats van theehuis Rhijnauwen naar een weiland tegenover en in het zicht van het theehuis, maar m.n. ook over het voorstel en de wijze van verjonging van een aantal oude lanen. In de beheervisie wordt kortweg gekozen voor verjonging in één keer over grote(re) lengte, en daar waar nodig kap van nog staande bomen. Een keuze voor de eenheid van de laan in soort en maat. Vrienden van Amelisweerd kiest, middels haar rapport ‘Ameliseerd verdient meer’, voor geleidelijke verjonging middels nieuwe bomen waar oude uitvallen, en de boomsoort laten afhangen van de hoeveelheid licht, en een keuze voor historisch (ten plaatse) plantmateriaal.

Maar beide rapporten gaan over veel meer dan enkel de verjonging van lanen! Dit onderdeel heb ik er echter uitgepikt omdat het overal speelt, overal discussie geeft, en overal een probleem is. Hoe invulling te geven aan de verjonging van lanen?!

De visie ‘Noblesse oblige’ en achtergronddocumenten kunt u downloaden via www.utrecht.nl/landgoederen.
Klik Trouw voor een interview met o.a. Simon Klingen, een van de opstellers van de visie, en klik AD voor een aantal reacties van betrokkenen en belanghebbenden. Maar midden in de discussie staat u via de informatieavond op donderdag 19 juni en/of de toelichtende excursies op zaterdag 21 juni. De details vindt u in het persbericht van vandaag! (de 17de).   JH  (kijk ook nog even onder Reacties…)


Rhijnauwen (Bunnik), P.J.Lutgers (1866)  Bron: Het Utrechts Archief
voor meer klik Rhijnauwen of klik Amelisweerd