Cascade’s scheidende en nieuwe voorzitter


Carla, Leo en de penning.   Foto: Elisabeth Stades-Vischer

Gisterenmiddag vond het Cascade minisymposium 2009 plaats. Voor de pauze een drietal voordrachten. Annemarie van Leeuwen, Hanny van der Heide, Mariska de Boer en Jan Willem van Beusekom presenteerden onderwerpen waarmee ze zich, al dan niet in het kader van hun studie, hebben bezig gehouden.

Na de pauze was er de ruimte voor waarderende woorden door vice-voorzitter Johan Carel Bierens de Haan aan scheidend voorzitter Carla Oldenburger-Ebbers. Carla vervolgde met afscheidswoorden in de vorm van ‘Groene gedachten onderweg’. Vijf voorbeelden van een vluchtige gedachte of een toevallige vondst die mogelijk, en naar Carla hoopt, aanleiding zijn voor verder onderzoek en tot een nieuwe verdieping.

Naast waarderende woorden horen bij een ‘afscheid’ ook cadeaus. Prachtige boeketten en nog meer bloemen, maar ook een boeket, een bundeling van tuinhistorische artikelen. Het tweede Cascade Bulletin 2009 in de vorm van een boek. Zesentwintig bijdragen bijeen in het boek Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in ’t groen, Arinda van der Does en Jan Holwerda (eindredactie). Uitgegeven door Matrijs, klik hier.
Hier bleef het niet bij. Een prijs, de Carla Oldenburger-Ebbers penning (Cascade stimuleringsprijs voor jong talent), is in het leven geroepen. Eens in de drie jaar zal deze worden toegekend.

En last, but not least, waar sprake is van een scheidend voorzitter is ook sprake van een nieuwe voorzitter. Leo den Dulk neemt de voorzittershamer over en zal met zijn kwaliteiten en die van het zittende bestuur zonder twijfel zorg dragen voor een als vanzelfsprekende voortzetting van de vele activiteiten die Cascade al kent. En wie weet, weet hij aan dat boeket nog een bloeiende, geurende bloem toe te voegen.  JH

N.B. N.a.v. de reactie van Richard, donateurs krijgen het boek toegestuurd. Als Cascade Bulletin 2009-2.