Eerste fase uitgevoerd, 27 lindebomen op Huis te Manpad gekapt


Achter de nog aanwezige oude lindebomen in het hart van het voorplein is de nieuwe
aanplant (boompalen) te zien.  Foto: Wim Dröge

Na de januaristorm van 1990 werden de toen bijna 40 meter hoge lindebomen van Huis te Manpad teruggesnoeid tot circa 20 meter en werden waar nodig de gespleten stammen verbonden met ijzeren pennen. In januari 2010 is na jarenlange discussie het vervangingsplan in gang gezet en zijn 27 oude lindebomen opgekapt. Omwille van de cultuurhistorische eenheid worden alle bomen vervangen, in twee fasen.

De belangrijkste reden voor deze gefaseerde aanpak is het feit dat er twee klonen voorkomen op het voorplein. Een algemene kloon van de zomerlinde is nu vervangen. Deze bomen staan in twee rijen. De ene rij staat parallel aan de Hereweg, de tweede rij staat langs de vijver. Van een zeldzame soort, die het hart van het voorplein vormt, zijn stekken genomen en die groeien nu op bij een boomkwekerij. Zodra die groot genoeg zijn (over 15 jaar) worden ze overgebracht naar Huis te Manpad en wordt de tweede groep oude lindes vervangen. Een bijkomend voordeel van de gefaseerde vervanging is dat het beeld van het voorplein grotendeels in takt blijft.

Een en ander valt te volgen op de website van Huis te Manpad. Lees bv de nieuwsberichten, van onder naar boven, startend met ‘Lindeboom om’.

Met dank aan Jos Teeuwisse, René Dessing en Wim Dröge.  JH


De nieuwe aanplant aan de zijde van de Hereweg.  Foto: Wim Dröge