Symposium ‘Omgaan met buitenbeelden’.


De beelden in de Oud Hollandse Tuin van Kasteel Heeswijk (Heeswijk-Dinther)

Op 4 november 2013, van 13:30 tot 17:30, op Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther.

Het tentoonstellen van buitenbeelden brengt voor historische huizen dilemma’s met zich mee. Zij hebben te maken met waardevol erfgoed, dat het best tot zijn recht komt in een setting, die te beperken, maar niet uit te sluiten risico’s meebrengt. In hun authentieke kader, de historische tuin, zijn de beelden immers blootgesteld aan weer en wind. Bij huizen met een museale functie zijn buitenbeelden bovendien maar zelden echt te vrijwaren van aanraking door bezoekers. Optimaal tentoonstellen en optimaal bewaren zijn niet met elkaar te verenigen. De gekozen aanpak is altijd het resultaat van een afweging en altijd een compromis.

De kastelen Amerongen en Heeswijk besteedden recent intensief aandacht aan de conditie van hun tuinbeelden. Amerongen richtte zich hierbij op conditie-inventarisatie en een beschermingsstrategie naar de toekomst. In Heeswijk ging het om behandelingen gericht op conservering en presentatie gekoppeld aan behoud voor de lange termijn. Beide kastelen werkten samen met restauratieopleidingen. Amerongen koos voor de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, Heeswijk kwam uit bij Artesis Hogeschool Antwerpen.In de schaduw van de tentoonstelling Willink en Copijn organiseert Kasteel Heeswijk samen met Kasteel Amerongen en Carolien van der Star een symposium ‘Omgaan met buitenbeelden’ waarop de bovengeschetste dilemma’s aan de orde komen.

Programma
13.30 uur    ontvangst
13.45 uur    Wim Dubelaar, TNO Geologische Dienst Nederland, Stenen buitenbeelden in Nederland, aard en aantasting.
14.30 uur    Carolien van der Star, docent Studio Steen-polychromie, Universiteit van Antwerpen, Theorie en praktijk, wat kunnen de opleidingen en de historische huizen voor elkaar betekenen?
15.15 uur    pauze
15.45 uur    Rik van Wegen, projectconservator Kasteel Heeswijk, Besluitvormingsmodellen bij conservering- en restauratievraagstukken, complexe vragen en meerduidige antwoorden.
16.30 uur    Nicolas Verhulst, coördinator conservering en restauratie natuursteen, Universiteit van Amsterdam, Documentatie en bewustwording.
17.15 uur    bezoek tentoonstelling en drankje

Locatie: Wapenzaal Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 5473 VA  Heeswijk-Dinther
Entree: € 10,00 symposium, bezoek tentoonstelling en twee drankjes
Reserveren is mogelijk via: j.kerkhoff@stichtingkasteelheeswijk.nl of via 0413 292024