PARK MEERWIJK: Manifest van de Amsterdamse School

Stootte op de tentoonstelling ‘ PARK MEERWIJK: Manifest van de Amsterdamse School‘, in Museum Kranenburgh (Bergen NH) ; nog t/m 12-feb-2006.

Met de komst van het villapark Meerwijk in Bergen NH diende zich een nieuwe architectuurstijl aan: de Amsterdamse School. Met de villa’s van de architecten, Staal, Margaret Kropholler, Piet Kramer, La Croix en Blaauw was Park Meerwijk een in steen gemetseld manifest van deze nieuwe stroming. In aard en omvang is dit villapark uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Het rijke bronnenmateriaal bestaat uit de archieven van Staal (NAi), de deels niet eerder gepubliceerde foto’s van de beroemde architectuurfotograaf Bernard Eilers uit 1918 en de vele recensies in de pers. Naar aanleiding van de verschijning van de gelijknamige publicatie is er een tentoonstelling samengesteld uit het vele materiaal dat bij het onderzoek naar Park Meerwijk naar boven is gekomen. De historische foto’s worden aangevuld met unieke kleurenfoto’s van de interieurs van de huizen, die voor het boek zijn genomen door Theo Baart

’t Zei mij niets, dus maar eens opgezocht in de Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur, Deel West. Daarin staat o.a. ‘…tuinhistorisch bijzonder interessant…‘ en ‘De tuinen vallen daarmee, evenals de huizen onder de Nieuwe Kunst en specifiek onder de Amsterdamse School en zijn te beschouwen als een zeldzaam voorbeeld‘ (info die ook te vinden is in de database TUiN).

Als tuinarchitect staat J.F. Staal aangegeven. Vind niets over hem in de boeken, maar wel op de site van ‘Dood in Nederland’ onder Jan Frederik Staal (1879-1940).