Tuinkunst en Parken, lezing en nieuwsbrief

Ook dit studiejaar is er een cursus Tuinkunst en Parken: historie en instandhouding gestart. Een cursus om de leemte ‘monumentaal groen’ in te vullen. Met hoofdthema’s als Ontwerp en Vormgeving, Hovenierskunst en Rentmeesterschap.

De cursus kent per trimester een openbare lezing. Afgelopen 15-dec was dit de lezing ‘Hoe ga je om met historische gegevens in het huidige gebruik van historische buitenplaatsen?’ van Willem Overmars. Dit gaf aanleiding tot de weblog betreffende Meerssenhoven van 26-dec-05 en vervolgens de enthousiaste deelname van Willem aan de Cascade weblog.

De eerstvolgende lezing is één door Erik de Jong. Een titel is nog niet bekend, een datum wel , 16 maart 2006. Van 19:30 tot 21:00, Hogeschool Utrecht, Nijenoord 1 te Utrecht. Aanmelden bij kiki.holt@hu.nl

Er werd ook een digitale nieuwsbrief genoemd. Deze heb ik aangevraagd en men heeft er in toegestemd dat ik deze via de Cascade weblog aan een breder publiek beschikbaar stel.