Bijzondere rondleidingen Jachthuis St. Hubertus

Helaas niet eerder tegen deze aankondiging aangelopen, ’t is kort dag, maar er zijn nog 2 weken te gaan.

Tot en met 31 januari 2006 worden er speciale rondleidingen verzorgd in het Jachthuis St. Hubertus. Het Nationale Park De Hoge Veluwe opent de deuren van vertrekken die voorheen niet door het publiek bezichtigd konden worden. Thema van de nieuwe rondleiding is ‘Het verhaal achter de bouw van het Jachthuis’.

De speciale rondleiding van ongeveer 5 kwartier leidt de bezoeker allereerst langs de vertrekken die ook tijdens de ‘gewone’ rondleidingen worden aangedaan. Vervolgens worden enkele privé-vertrekken van Helene Kröller-Müller (slaapkamer, toiletkamer en badkamer) bekeken. Verder worden nog de logeervertrekken in de westelijke vleugel, waaronder de zogenaamde Professorenkamer, bezocht.

Voor verdere details zie hier