Schatten Elswout veiliggesteld

Overveen – Het rijke kunst- en archiefbezit van Elswout wordt voor het grote publiek toegankelijk gemaakt. Daartoe is door de eigenaar van het landgoed, Staatsbosbeheer, een bruikleenovereenkomst gesloten met het Noord-Hollands Archief.

De afgelopen dagen werden de Elswout-schatten vanuit het poortgebouw aan de Elswoutslaan overgebracht naar de Jansstraat in Haarlem. Daar worden de documentaire boeken, kaarten en tekeningen schoongemaakt, geïnventariseerd en waar nodig gerestaureerd. Boswachter Marijke Dirkson wijst hier op een kaart van Hendrik van Zutphen uit 1812 een nog altijd vitale woudreus uit de eervorige eeuw aan. Verder bevat de collectie ontwerpen van architect C. Muiskens van het Grote Huis, de Oranjerie en de boerderij en Amsterdamse panden van de familie Borski.

Uit internet archief van Haarlems Dagblad, 13-jan-2006

(ik was, en ben, op zoek naar scans van Elswout materiaal en kwam bovenstaand bericht tegen)