Historische cartografie tot leven gebracht


De landmeter  Bron: Tresoar

Op 13 oktober 2007 wordt bij Tresoar  (Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden ; bij De Prinsentuin) een Cartografisch Evenement georganiseerd. Aantal onderdelen waar het oog direct op valt:
– een demonstratie kaarttekenen uit de periode rond 1800
– het in kaart brengen van een deel van de Prinsentuin
– demonstratie drukken oude kaart
– lezing ‘ontdekkingstocht op de 18e eeuwse kaarten van grietman Johan Vegelin van Claerbergen’

Voor een ieder die niet komt of kan komen (ikke dus) is er digitaal kaartmateriaal, Kaartcollectie Tresoar. Zie ook toelichting op Top 50 kaarten. Geniet vooral van de kaart van Groot Terhorne (Beetgum) door N. Ypeij (1736), maar ook van Schotanus in kleur.  JH


Groot Terhorne (Beetgum) ; klik op de kaart voor scherpe weergave
Bron: Tresoar kaartencollectie