De Hartekamp, n.a.v. Cascade mini-symposium

Hét boek(je) over de Hartekamp zelf is wat mij betreft Het landgoed de Hartekamp te Heemstede, door Albers, L.H., A.J. Kramer & J.L.P.M. Krol (1982). M.n. het artikel Apollo’s lustoord, tuin en overplaats van de Hartekamp van Lucia’s hand is genieten.

En ook nog even een opmerking over de door L.A. Springer gecopieerde kaart ‘De Hofstede de Hartekamp 1709-1788 eigendom der familie Clifford’. De expositie over Linnaeus in de Casteelse Poort (Wageningen) en ook de website George Clifford Herbarium (1685 – 1760) tonen deze kaart en vermelden ‘kopie door L.A. Springer (1902) naar een verloren gegaan orgineel van G.L. Uhl’.

Springer vermeldt zelf, in Oude Nederlandse Tuinen, hoe slecht de staat van een 2-tal Hartekamp kaarten is, maar dat ze behouden bleven en in zijn handen kwamen ’tot vermeerdering mijner collectie’. 
Dus een eerste vermelding met ‘slechte staat’. Latere publicaties gaan van ‘origineel onbekend’, naar ‘Het origineel hiervan is niet bewaard gebleven’, tot tenslotte ‘het origineel bestaat niet meer’.

Nu kwam in 2005 Noord-Hollands Arcadia van Christiam Bertram uit (boek & CD) en wat kwam ik tegen, jawel beide door Springer genoemde kaarten (op p. 413 en 414), dus ook ‘Geomeetrische afteekening, de hofstede Hartekamp’ van de hand van G.L. Uhl (tussen 1738 en 1760). De kaart van Uhl staat enkel in het boek en op de CD (klik hier een blik van een deel), en maakt deel uit van de Provinciale Atlas Noord-Holland (Noord-Hollands Archief). De andere kaart is ‘De Hof-stede De Harte-Camp’, door Maurits Walraven (1708)

Deze laatste is ook via internet te zien (en links), en wel in Digitale Noord-Hollandse Atlas. Klik hier om naar die afbeelding te gaan. Zet de cursor op de afbeelding en krijg de mogelijkheid om de afbeelding o.a. te vergroten.  JH