VSBfonds stopt met o.a. programma Groenmonumenten

VSBfonds stopt per 16 februari 2009 met het toekennen van donaties aan projecten op het terrein van Sport en Natuur & Milieu. Daarmee vervalt ook het programma Groenmonumenten. Enkele honderden projecten op het gebied van natuur en cultuurhistorie gaan niet door of worden bedreigd wegens het wegvallen van steun van het VSBfonds.

In totaal verdwijnt ongeveer 8 miljoen euro aan projectgelden. Plus een onbekend bedrag van onder meer ministeries en de EU, die subsidies afhankelijk stellen van andere steun De afgelopen dagen kregen veel organisaties per telefoon en brief te horen dat de geldkraan dichtgaat.

xe2x80x9eOmdat ons donatievolume drastisch is teruggelopen, moesten wij de kaasschaaf hanteren óf fundamentele keuzes maken. Het is het laatste geworden. Natuur en milieu is een beleidsterrein dat net iets minder dicht ligt bij onze oorspronkelijke doelstellingen dan andere terreinen. De oorspronkelijke doelstelling was, de ontwikkeling en beschaving van gewone mensen.xe2x80x9d aldus de woordvoerder van het VSBfonds.

Slachtoffer van de bezuiniging is ook de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen in Nederland. Die was bezig met het voorbereiden van grootse opknapbeurten van enkele buitenplaatsen, waarbij jaarlijks xe2x80x9etussen de 2 en 7 miljoenxe2x80x9d beschikbaar zou komen.

De website van VSBfonds zegt overigens wel: Alle projecten, ook op het gebied van Sport en Natuur & Milieu, die eerder van VSBfonds een schriftelijke toezegging over financiële ontvingen, kunnen rekenen op de toegezegde donaties. Dit geldt ook voor meerjarige donaties waarvan een deel nog in de toekomst moet worden uitbetaald.

Aldus NRC en VSBfonds.  JH