2012, jaar van de Historische Buitenplaatsenn

Op erfgoedstem.nl is een bijdrage opgenomen over een brainstormmiddag die plaatsvond op Kasteel Groeneveld. Over het idee om 2012 uit te roepen tot themajaar voor Historische Buitenplaatsen. Ruim veertig organisaties met circa vijftig vertegenwoordigers namen deel.

Naar aanleiding van de middag op Groeneveld is een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van musea, particuliere buitenplaatsen, natuurorganisaties, overheden en wetenschappers. Deze werkgroep gaat van start om doelstellingen te formuleren, activiteiten te bedenken en voldoende draagvlak te creëren.

Waarom in 2012? Gemeld wordt dat dan veel valt te herdenken en te vieren De Beemster, met in haar verleden veel buitenplaatsen, bestaat dan 400 jaar. Veertig jaar geleden (1972) luidden in Delft veel particuliere buitenplaatsbezitters de noodklok met een expositie xe2x80x98Nederlandse Buitenplaatsen bedreigd?’. Deze tentoonstelling heeft toen veel in werking gezet voor het behoud en instandhouding van historische buitenplaatsen. Verder bestaat de historische vereniging Niftarlake (Vechtstreek met haar buitens) in 2012 honderd jaar.

En de webmaster is maar zo brutaal om nog een reden te melden, Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat dan 25 jaar.  JH