Archeologisch onderzoek Trompenburgh (‘s-Graveland)

Eerder schreef Carla Oldenburger al over Trompenburgh en de indeling van de buitenplaats die in grote lijnen nog steeds structuren uit de Hollands classicistische periode vertoont. Ook werden de plattegrond en vogelvlucht van Trompenburgh uit ca. 1704 genoemd; zie weblog 10 juni 2009.

Als onderdeel van de KNOB studiemiddag over richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek (sept 2010) gaf Eric Blok een presentatie van het door SB4 uitgevoerde tuinhistorisch onderzoek betreffende Trompenburgh. Eric schetste, mede aan de hand van genoemde vogelvlucht en plattegrond, een beeld van de opbouw van huis en tuin, van het maatsysteem en de relaties tussen binnen en buiten.

En nu vond twee maanden geleden (op 10 en 11 februari) op Trompenburgh grondradaronderzoek plaats. Een grondradar is een soort sonar die structuren in de ondergrond in beeld kan brengen zonder dat hiervoor hoeft te worden gegraven. Het onderzoek richt zich op de vraag wat er nog intact is van de oorspronkelijke structuren van de buitenplaats. Dit voorjaar zullen de bevindingen, de toekomstvisie en het voorlopig ontwerp van het herstelplan gepresenteerd worden. Ben benieuwd.

Grondradaronderzoek om kasteelterreinen te lokaliseren en vast te leggen is en wordt veel gedaan, was er niet een landelijk project? Maar zijn er meer voorbeelden van grondradaronderzoek als onderdeel van tuinhistorisch onderzoek? Eerder verhaalde ik over Archeologisch onderzoek naar kasteeltuinen Montfort (Limburg); 1, 2, 3.  JH