Tentoonstelling Heren – Huizen – Hoven

Tentoonstelling Heren – Huizen – Hoven: buitenplaatsen in Schoorl, Bergen en Egmond 1150-1850.
Museum Het Sterkenhuis, Oude Prinsweg 21, Bergen NH.
21 april t/m 31 oktober 2012. Dinsdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur; juli en augustus ook op zondag.


Huis en tuin van Woud en Duin te Bergen (NH). Noorden links.  (groot).
Tekening door C.W.Bruinvis, 1904 (kopie van 1848). Coll. Reg. Archief Alkmaar.

Aangezien ik zelf i.v.m. deze tentoonstelling op 29 mei as. (20.00 uur) in ’t Oude Raethuys een lezing ga houden, kreeg ik bijbehorende boekje / catalogus toegestuurd. Hierin  (en dus ook op de tentoonstelling) is een aardig nog onbekend ontwerp / plattegrond te vinden van het huis en bijbehorende boerderij ‘Woud en Duin’, gelegen tussen Bergen en Egmond. Het huis en de tuin bestaan helaas niet meer, maar het complexje was gelegen op de hoek van de huidige Heereweg en de Oude Heereweg, tegenover de nog bestaande boerderij ‘Woud en Duin’. Volgens de opgave van de legger van de kadasterkaart (ca. 1821) was Pieter Bruynvis (rentenier) toen eigenaar en dat is hij tot zijn dood in 1851 gebleven. In 1857 is het huis gesloopt. Een nazaat, de heer C. W. Bruinvis maakte in 1904 bijgeleverde tekening. Grofweg is het noorden links. Het huis annex het koetshuis liggen dus met de voorzijde naar het westen. Aan de oostkant ligt een wandelbosch met aan de rand van het park een tempeltje met uitzicht op de polder; direct ten oosten van het huis ligt een gazon met zonnewijzer ingesloten door een haag met kariatiden; daarachter en opzij liggen moes- en fruittuinen; aan de zuidzijde van het huis ligt de plantage, met middenin een tempeltje. Aan de westzijde van het park gaat de tuin het duin op en daar is een tempeltje geplaatst om over de tuin heen te kijken. Schuin tegenover het huis in de overtuin ligt een halfcirkelvormig gazon met Hortensia’s en een colonnade. Ook aan die kant van de weg is de boerenwoning. Het wandelbosch is geheel omsloten door water.

Mijn lezing zal in het algemeen gaan over de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland, en dit is dan toch een prachtig voorbeeld van een tuin in gemengde stijl, in een tijd dat de Hortensia’s al in de mode waren. CO.