Wie kent familieleden van John Bergmans?

Sinds begin 2011 is er een Bergmansonderzoeksgroep in Wageningen gestart, dat is een samenwerking tussen de Nederlandse Tuinenstichting, Speciale Collecties Bibliotheek Wageningen UR en Stichting Bonas. De laatste organisatie verzorgt publicaties over Nederlandse architecten en tuin- en landschapsarchitecten. De bedoeling is om ook over John Bergmans een publicatie in de Bonasreeks uit te brengen. Vergelijkbaar met de Bonasuitgave over het oeuvre van Roodbaard, door Rita Mulder-Radetzky.

John B. Bergmans (Antwerpen 1892 – Oisterwijk 1980) en zijn vrouw Jacoba (Coby) M.W. Visser (Amsterdam 1900) waren kinderloos. Kent iemand familie van Bergmans of mogelijk waarschijnlijker van de familie Visser, van de vrouw van Bergmans.

John Baptiste Bergmans is geboren op 6 juni 1892 te Antwerpen en overleden op 24 september 1980 te Oisterwijk.
Bergmans kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Hij is in dienst geweest van verschillende kwekerijen in de buurt van Haarlem, zoals Van Empelen en Van Dijk en waarschijnlijk ook Van Tubergen. Later werkte hij voor Tottenham Nurseries (1926 ‘Chef de Cultures’) in Dedemsvaart, voor Turkenburg te Bodegraven en voor J. H. Faassen-Hekkens’ Boomkwekerijen te Tegelen. Bij de laatste firma werd hij in 1939 hoofd van de afdeling tuinarchitectuur die aan de kwekerij verbonden was. Bergmans, lid van de BNT van NDV, is vooral bekend geworden door zijn boek Vaste Planten en Rotsheesters, dat in 1924 verscheen en twee herdrukken beleefde. Daarnaast publiceerde hij nog negen andere boeken over planten en tuinen en schreef hij meer dan 1000 artikelen in verschillende tijdschriften, zoals Floralia, Revue Horticole, Weekblad Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, Orgaan van Huis te Lande, Buiten, Cultuur en Handel en Dendron. Bergmans ontwierp ruim drieduizend tuinen, parken en recreatieparken, voornamelijk in Nederland, maar ook in België, Luxemburg en Frankrijk. Vooral in Zuid-Limburg en in zijn woonplaats Oisterwijk en omgeving zijn er nog (resterende gedeelten van zijn) tuinen terug te vinden. De tuinen van Bergmans laten zich typeren door het gebruik van een uitgebreid sortiment aan vaste planten, heesters en rotsplanten, waarvoor hij uitgebreide en gedetailleerd uitgewerkte beplantingsplannen opstelde. Hij was een meester in het samenstellen van plantencomposities die door bloei, bladvorm en -kleur elk seizoen een ander aanzien hadden. In die zin was John Bergmans een echte ‘plantenman’, die zijn plattegronden ondergeschikt maakte aan het sortiment. Enige bekende werken van Bergmans’ hand zijn het Steinerbos te Stein; het Schuttersveld te Brunssum; openluchttheaters te Brunssum, Oisterwijk en Tegelen; de Botanische Tuin Terwinselen (Kerkrade); het dierenpark te Tilburg; en de arboreta te Kalmthout en Essen (beide in België). Na de Tweede Wereldoorlog was Bergmans tevens supervisor met betrekking tot de groenvoorziening van de Staatsmijnen in Limburg.
Hij trouwde met J.M.W. Visser (geboren 5 april 1900 te Amsterdam) die de Middelbare Tuinbouwschool voor meisjes, ‘Huis te Lande’, te Rijswijk had doorlopen. De vroegst bekende ontwerptekeningen zijn door Bergmans gemaakt voor zijn schoonvader, de heer J. Visser, directeur van het bedrijf N.V. Arendshoven te Oisterwijk. Dit bedrijf gaf Bergmans deze opdracht in 1924.
Bergmans’ collectie tuinontwerpen en boeken bevindt zich thans in de Bibliotheek van Wageningen.

Bron:
Zijlstra, B., Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940, Amsterdam 1986, p. 207-221.
Oldenburger-Ebbers, C.S., De John Bergmans-collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool, Groen, 37-10 (1981), p. 453 t/m 458.
Biografieën van bekende Oisterwijkers, door A. van den Oord.