Cascade winterexcursie

Een winterexcursie is niet groen. Dat geeft meer ruimte aan zichtlijnen, rood en verhalen. De laatste twee kwamen uitvoerig aan bod. In een stad als Nijmegen, zo oud, met zoveel oude objecten, met zoveel geschiedenis en met een gids met zoveel verhalen, kan dat ook niet anders. De verhalen over de oude havens (vijver van Kronenburgerpark), de voormalige vestingwerken, de stadsuitbreidingen enz. schetsten een interessant beeld over de voorgeschiedenis en ontstaanswijze van de parken.
Geweldig dat we in de grot, Sint Jacobstoren en Nicolaaskapel konden. Iets meer ‘park’ had er in gemogen, het was meer rood dan groen, maar dat past ook in de geschiedenis van deze parken (en de lopende donjondiscussie: rood maakte plaats voor groen (1797) en nu misschien weer een stukje groen voor rood…).
Betere grotfoto’s en andere excursiefoto’s worden graag op webmaster@cascade1987.nl ontvangen.
JH

Meer lezen Valkhofpark:
Sandra Langereis, Breken met het verleden. Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren, Nijmegen 2010.
Hetty Petersen, Dolly Verhoeven (red.) e.a., Het Valkhof. 2000 jaar geschiedenis, Nijmegen, 2014.
W.A. Diedenhofen, Het Valkhofpark, in: Het Valkhof te Nijmegen, Nijmegen 1980, p. 109-122 (nog steeds hét artikel over de groene geschiedenis van het Valkhofpark).

Meer lezen Kronenburgerpark:
Mariëtte Kamphuis, Met levend materiaal. Copijn 1763-2013, Rotterdam 2014, p. 130-146.
Bijlage bij voorstel aan B&W Nijmegen voor aanpak Kronenburgerpark mei 2004 PDF


De grot in het Kronenburgerpark (1903)