Symposium Clusiusstichting: Anders Tuinieren

INGEZONDEN
Hierbij wil ik attenderen op het Clusiussymposium over Anders Tuinieren/Other Ways of Gardening dat zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei a.s. in het Museum voor Volkenkunde te Leiden. Voor de meest recente versie van het programma, zie www.clusiusstichting.nl.

Ditmaal organiseert de Clusiusstichting dit symposium samen met het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden.

Het symposium is vrij toegankelijk. Graag opgeven bij de secretaris, Gerda van Uffelen: g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl
Wilt u deelnemen aan een eenvoudige lunch (€10 op 29 mei te voldoen), dan graag uiterlijk 22 mei doorgeven (zie boven). De voertaal is Engels.
Gerda van Uffelen
Secretaris van de Clusiusstichting

Overtuin Bisdom van Vliet (Haastrecht)


In de overtuin met zicht op huis Bisdom van Vliet (Haastrecht).
Bron: archief museum Bisdom van Vliet.

In de aflevering van De IJzeren Eeuw van gisteravond stonden Hans Goedkoop en Els Kloek even in de Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht (onder Gouda), met het hoofdhuis op de achtergrond. Vervolgens gingen ze het hoofdhuis, nu museum binnen. Na 1923 is er niets veranderd, een huis als onder een glazen stolp. Gedurende de rondgang verwonderden ze zich terecht en waren ooo’s en aaa’s niet van de lucht. Je kunt niet alles bekijken en al helemaal niet laten zien op tv, maar hadden ze de foto’s in het archief maar ingezien… Dan hadden ze ook de eind 19e-eeuwse, begin 20e-eeuwse rijkdom van de overtuin kunnen aanschouwen. Nog meer ooo’s en aaa’s zouden zijn geslaakt. Deelnemers aan de meest recente RTC zullen het beamen. Toen maakten we een virtuele rondwandeling door die overtuin, o.a. aan de hand van die oude foto’s.


Zicht op de overtuin, met in achtergrond Paulina’s Hoeve. Bron: Jan de Korte.