Van RUG Kenniscentrum Landschap

INGEZONDEN
RUG Kenniscentrum Landschap zond gegevens betreffende een Landschapssymposium, een driedaagse cursus en een summer school.

Op woensdag 20 april 2016 zal het Tweede Landschapssymposium plaatsvinden. U kunt kiezen uit een gevarieerd programma met 10 lezingen en 6 excursies. Het volledige programma, met ook aandacht voor landgoederen en buitenplaatsen, is hier te vinden: http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/tweede-landschapssymposium. De page eindigt met details betreffende locatie, kosten en opgave.

Van dinsdag 17 mei tot en met donderdag 19 mei is er de Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant – Het Groene Woud. De colleges, met ook aandacht voor landgoederen en buitenplaatsen, bieden een overzicht van de opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap én een blik op toekomst: 12 colleges, 8 workshops & veldpractica, debatten en een dagexcursie. Cursusopbouw, locatie, kosten en opgave op en via: http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/cursus_nn

Tot slot, hoewel zonder band met tuingeschiedenis, Summer School European Coastal Landscapes: past present and sustainable future: http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/summer_schools_2016/european_coastal_landscapes/