Ontwerp voor De Voordam (Hellendoorn)


Ontwerp voor De Voordam (1849, Hellendoorn)  Bron: Nationaal Archief

Dit ontwerp, zonder locatieaanduiding, ongedateerd en ongesigneerd, is voor de tuin van Huize De Voordam te Hellendoorn, in 1849 gebouwd voor de weduwe Ninaber-Biben (1817-1889) en haar twee zeer jonge kinderen, op de grens van de havezate Den Dam te Hellendoorn. De tekening zal ook ‘rond 1849’ dateren, gezien de toenmalige bouw van het huis en omdat de stippellijn van de voormalige behekking overeenkomt met de eerste kadastrale inmeting van De Voordam in 1850.

De op het ontwerp staande details vormen een fraaie aanvulling op het het ontwerp zelf: De rijweg van af den hoofdingang tot voor het huis en rond het perk A heeft eene breedte van 4,00 El [=meter]. De wandelpaden bekomen eene breedte van 2,00 El. De graszoomen langs de perken voor de moestuin hebben eene breedte van 1,50 el en op eenige plaatsen verbreed, om daarin bloem en heesterperken aantebrengen. In deze graszoom zouden gevoegelijk vruchtbomen ) bij voorkeur piramide’ op afstanden van 5 a 6 El kunnen geplaatst worden. Langs het hakhout bekomen de graszoomen eene breedte van 5 palmen [=decimeter], en op enkelde punten breeder tot het aanbrengen van perken. Het badhuis is slechts met eene roode gestippelde lijn aangegeven, wanneer dit wordt gebouwd bekomt het wandelpad daar ter plaatse eene andere rigting.

Het ontwerp ligt in het Nationaal Archief en heeft de volgende beschrijving: Ontwerp voor inrichting van een tuin rondom een huis met warande. z.d. 1 stuk (zie hier). Zoom zelf maar eens in, klik hier, om de vormgeving in meer detail te bekijken.
Jan Holwerda


Oude foto met De Voordam, met warande en perken  Bron: gemeente-hellendoorn.mijnstadmijndorp.nl