Ontwerp een laatmiddeleeuwse tuin voor ’t Huys Dever in Lisse.


Huys Dever te Lisse  Foto: raym.deds.nl

De tweejaarlijkse ontwerpwedstrijd van Tuin & Landschap stelt in 2012 de ridderhofstad ’t Huys Dever te Lisse centraal. Een siertuin voor de laatmiddeleeuwse woontoren moet ontworpen worden, een combinatie van sfeer en symboliek van de 15e eeuw en  hedendaagse functionaliteit. Het terrein rond de woontoren wordt opnieuw ingericht; de siertuin maakt daar onderdeel van uit.


De prijsvraaglocatie (groot).

De woontoren, gebouwd door Reinier d’Ever, dateert van rond 1375 en is nu een openbaar toegankelijk rijksmonument. Het Caertgen van thuys te Dever uit 1580 laat een boomgaard en een moestuin zien, maar documentatie over een siertuin ontbreekt.

Details betreffende de ontwerp-opdracht, de voorwaarden, het wedstrijdreglement en de jury (o.a. Eric B. en Kees BvB.) zijn op de website van T&L te vinden.  JH


Caertgen van thuys te Dever (1580)  Noorden rechts.
Bron: geschiedenisvanzuidholland.nl