Bassin en voormalige afsluiting van tuin Het Loo

De weblog van 2 maart betrof het boek Fonteinen in Nederland Historische watervoerende monumenten van Meindert Stokroos.  In dit boek worden o.a. de waterwerken van Het Loo te Apeldoorn beschreven.  Nu herinnerde ik me een opgraving van een 2, 3-tal jaren geleden.  Nog eens naar meer details gezocht en wat mooi materiaal gevonden.  Leek me een leuke aanvulling op paragraaf over de waterwerken van Het Loo.   

In 2003, bij het herstel van de laan die in het verlengde van de tuin enkele honderden meters in noordelijke richting het paleispark in liep, stootte men bij graafwerk op restanten van muurwerk, een waterbassin en funderingen.  Het geheel bleek de voormalige afsluiting van de formele tuin te zijn.  Een afsluiting die Harris in A description of King’s Royal Palace at Loo beschreef en Schenk in zijn prent ‘Gezicht der Rustplaatfen, en nieuwe veranderingen te zien van achteren over den Generalen Tuin’ verbeeldde.

Bij de omvorming van de formele tuin tot een landschapspark werden het plateau en overdekte rustplaatsen tot op de fundering afgebroken.  De laatste verdween met het bassin onder een laag aarde.

De opgravingen waren met medewerking van de AWA; hiervan doet een webpage verslag.  En de Gemeente Apeldoorn liet de brochure Graven in de tuin van paleis Het Loo verschijnen.  JH