Themamiddag ‘Historische moestuinen’

Op verzoek wordt met genoegen de navolgende aankondiging gedaan:

Zondag 21 mei 2006, van 13.00 tot 16.30 uur, is er de themamiddag ‘Historische moestuinen’ met 4-tal lezingen in Koetshuis Kasteel Amerongen.

Prof.dr.ir. R.L.Pierik : De wijnstok: een oeroud cultuurgewas
Ir.T. IJzerman : Historische moestuinen: vergeten plekken of nieuwe functies?
Drs. W. Beekman : De ommuurde tuin als paradijs
Dr.ir. A.C. Zeven : Hoe rood was rode kool? 17e eeuwse groenten op 17e eeuwse schilderijen

Plaats : Koetshuis Kasteel Amerongen.
Entree : 8,50
Tijd : 13.00-13.30 ontvangst met koffie/thee, 13.30-16.30 lezingen met koffie/theepauze
Afsluiting met een drankje bij de oranjerie en de gerestaureerde kassen

Kaarten bestellen bij: Secretariaat Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Mevr. C.A. de Ridder-Hendriks: cis.ridder@planet.nl
Bedrag overmaken op girorekening 2441195 onder vermelding “Historische Moestuinen”
ten name van C.A. de Ridder-Hendriks, Dijkstraat west 168, 3906 WR Veenendaal

Zie ook de aankondiging en www.historischemoestuinen.nl

Oproep voor digitaal materiaal tuinarchitecten

De NVTL is bezig om in de tuinen van Appeltern een presentatie over tuinarchitectuur op te bouwen. Deze bestaat uit een doorlopende projectie op een beeldscherm samengesteld uit beeldmateriaal over historische Nederlandse tuinarchitecten. Hiervoor zijn we op zoek naar bestaande digitale presentaties, zoals powerpoint-presentaties of films op dvd.

Wie heeft er digitaal materiaal beschikbaar dat we op deze manier kunnen hergebruiken, of weet hoe we daaraan kunnen komen? Wat me te binnen schoot is de Springer-tentoonstelling in Groningen van een tijdje geleden, waar ook een digitale presentatie over Springer werd vertoond. Weet iemand bij wie ik die presentatie zou kunnen aanvragen?