Beeldbanken

In de gisteren gehouden 11e Cascade Ronde Tafel Conferentie heb ik het onderwerp ‘beeldbanken’ aangedragen en gepoogd te schetsen wat er zoal te vinden valt en één en ander met screenshots geillustreerd.

Helaas stond ons geen internet-connectie ter beschikking ; het liefst had ik een live demo gegeven en ingespeeld op verzoekjes ; mogelijk een volgende bijeenkomst.

Een beeldbank is een collectie, een database, van gedigitaliseerd afbeeldingsmateriaal. Denk aan prentbriefkaarten, foto’s, dia’s, (glas)negatieven, gravures, prenten, topografische kaarten, luchtfoto’s, stadsplattegronden, (tuin/park)ontwerptekeningen en bouwtekeningen.

Ik heb een aparte webpage met links/URLs naar beeldbanken met materiaal op gebied van tuinhistorie, kastelen, buitenplaatsen gemaakt. Behalve de link staan er wat kreten rond het zoeken, zoektermen/namen en wat er dan gevonden wordt. Behalve beeldbanken in nauwere betekenis heb ik ook een aantal links toegevoegd naar sites met kadastrale kaart 1832, landelijke of provinciale cultuurhistorie databases e.d.

Ik zou zeggen, dwaal lekker rond, ‘klik ze’, zoom in en verbaas u over de veelheid, de details, de kleuren en bedwing uw ‘hebberigheid’. En, in het kader van ‘voor wat hoort wat’, ontvang ik heel graag reacties betreffende andere plaatsen met digitaal materiaal, zowel afbeeldingen als boeken (email).