Groninger Borgen: wandelingen door tuin en tijd

Afgebeeld de Rensumaborg te Uithuizermeeden, de meest noordelijke nog bestaandeborg van Nederland.

Vorige maand kreeg ik een boekje aangeboden op de Fraeylemaborg, getiteldGroninger Borgen: wandelingen door tuin en tijd en geschreven door Edward Houting.ISBN 90 330 0555 7. Prijs Euro 15,=

Het boekje beschrijft meer dan de gebruikelijke geschiedenis van tuin en park en gebouw en bewoners.  We vinden ook in het boek wandelingen over de borgterreinen en wandelingen in  de omgeving van de borgterreinen.  Dus als we de Fraeylemaborg bijvoorbeeld even nader bekijken, dan vinden we onder dat hoofdstuk ook een korte beschrijving van de oudste Groningse slingertuin, de Geertsemaheerd en andere slingertuinen onderweg en ook de bijzondere architectuur in de omgeving krijgt de aandacht, zoals in dit geval de geheel bakstenen toren van Schildwolde.

Wat het boekje bovendien uniek maakt, is de lijst van (oude) vruchtboomrassen die op de verschillende borgen te vinden zijn.  We kennen natuurlijk de boeken over fruitrassen van de stadhouderlijke hovenier Johann Hermann Knoop, getiteld Pomologia, Dendrologia en Fructologia uit het midden van de18de eeuw. Het leuke is dat deze traditie van aandacht voor pomologische kennis in het noorden van het land, op deze wijze weer wordt voortgezet. Van de boeken van Knoop en andere historische boeken over vruchtbomen zijn CD-Rom’s verkrijgbaar.Zie www.npv-fruithof.org/frhuitg/Index.htm