Nogmaals Wijkse tuinkunstenaars…

Deze tentoonstelling is reeds in een eerdere weblog vermeld. Navolgende aankondiging – via Lisette le Blanc, conservator museum Dorestad – heeft meer details dan de eerdere aankondiging en beantwoord ook de vraag die Carla stelde ; wat heeft Anthony van Langelaer met Wijk bij Duurstede te maken?

Eigen ervaring (bezoek, ik zal nog er nog een weblog aan besteden) heeft mij geleerd dat het navolgende inleidende opmerkingen hadden kunnen en moeten zijn op de tentoonstelling zelf ; deze werden door mij aldaar node gemist.

De afbeelding links is uit Verzameling, van afbeeldingen van bloem en grasperken, doolhoven, tuinhuizen, lustprieelen, latwerken, boomen, bloemen en planten van A. Langelaar en M.C. Langelaar.  Deze is gemaakt en aangeleverd door Special Collections Wageningen UR.


EXPOSITIE: Wijkse tuinkunstenaars aan het Hollandse en Pruisische hof in de zeventiende eeuw.

Tot en met 18 juni is in Museum Dorestad te Wijk bij Duurstede een expositie te zien van het zeventiende eeuwse regentengeslacht Van Langelaer, die een belangrijke rol gespeeld heeft aan het hof van Prins Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms.

Tijdens zijn stadhouderschap oefende Prins Frederik Hendrik (1584 – 1647) en zijn echtgenote Amalia van Solms een voorbeeldfunctie uit voor wat betreft de tuinarchitectuur. De meest bekende huizen zijn de paleizen die Frederik Hendrik liet bouwen in Honselersdijk (1621), Huis ter Nieuwburg (1630), kasteeltuin Buren (vanaf 1629), kasteeltuin Breda en kasteeltuin Zuylestein. Wie waren de hofhoveniers die voor de Prins en zijn opvolgers hun bijdrage hebben geleverd aan de vermaardheid van de zeventiende eeuwse tuinarchitectuur?

In deze expositie kunt u kennismaken met Simon, Reyer en Anthony van Langelaer, allen in dienst van de Prins op diverse locaties. De expositie laat de ontwikkeling van de tuinkunst in de zeventiende eeuw in het algemeen zien, en de plaats die de familie Van Langelaer – afkomstig uit Wijk bij Duurstede – inneemt.

De expositie is mede mogelijk gemaakt dankzij bruiklenen van het Breda’s Museum, het Oranjemuseum te Buren, de Bibliotheek van Wageningen UR.

Museum Dorestad is gehuisvest in Huize Amstelwijk, naast Kasteel Duurstede in de oude binnenstad. Het pand dateert uit de zeventiende eeuw en is een rijksmonument. Er is ook een prachtige museumtuin.

Museum Dorestad is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.30-17.00 uur. Op eerste Pinksterdag gesloten. Wel geopend op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.