Regout – Album dédié à mes enfants et mes amies

Per 31 december 2006 sluit De Sphinx (Maastricht) zijn fabriekspoorten. Na 170 jaar valt hiermee de aardewerkproductie aan de Boschstraat stil. Het Sphinxterrein wordt daarmee een plaats van herinnering. Om deze actuele reden is voor De Sphinx gekozen als centrale thema voor de eerste manifestatie van ‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad‘.

De Sphinx is Regout, Regout leidt tot Vaeshartelt en Vaeshartelt leidt tot het Album en dit was voor mij aanleiding om eens over internet ‘heen te harken’ en een webpage met allerlei materiaal samen te stellen. Voor de meeste onderdelen van de manifestatie duurt het nog even voor ze plaatsvinden, maar het ‘bijeengeharkte’ was te mooi om lang te laten liggen:
– komende evenementen te Maastricht ; de tuinhistorisch interessante
– afbeeldingen uit Album dédié à mes enfants et mes amies
– artikel van Jac van den Boogard

JH